Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur hjälper dosdispensering enskilda patienter vid vård med läkemedel?

Social- och hälsovårdsministeriet
20.1.2016 14.57
Nyhet

Dosdispenseringen av läkemedel till enskilda patienter är en tjänst där ett apotek expedierar de läkemedel som en patient regelbundet använder förpackade i påsar eller dosetter. Nu har man utarbetat en egen handbok för dosdispensering till enskilda patienter. Den förtydligar uppgifter och ansvarsområden för olika yrkesgrupper och aktörer som tillhandahåller patienter läkemedel. Ulla Närhi från social- och hälsovårdsministeriet berättar i en videointervju om bland annat hur dosdispenseringen till enskilda patienter och handboken hjälper patienten vid vård med läkemedel.

Länk till videointervjun:
https://youtu.be/onbhtgL1HJ0

Textversion av intervjun

Vad är dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter?

”Dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter är en tjänst som ett apotek eller ett sjukhusapotek erbjuder och som går ut på att läkemedlen expedieras till patienten dosförpackade i antingen påsar eller dosetter med cirka två veckors intervall. I regel är det fråga om läkemedel som en patient använder regelbundet. Dostjänsten omfattar alltid en översyn av läkemedlen, dvs. patientens hela läkemedelsarsenal inventeras minst en gång per år. Dessa båda är mycket viktiga: att patienten får sina läkemedel hem i dosförpackningar och att vården med läkemedel kontrolleras regelbundet.”

Hur hjälper dosdispensering enskilda patienter vid vård med läkemedel?

”Nyttan för en patient med dosdispenseringen av läkemedel är att han eller hon får hem läkemedlen dosförpackade i påsar eller någon annan typ av förpackning. På påsen finns klockslaget angivet. Det hjälper patienten att minnas, att komma ihåg att välja rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Nyttan med handboken är att vi får regler för en riksomfattande verksamhet. Handboken redogör för ansvarsområdena och skyldigheterna för läkare, vårdare och apoteksanställda vid dosdispensering till enskilda patienter. På det sättet kan vi säkerställa att dosdispenseringen sker på ungefär samma sätt på alla orter.”

Var får man tag i handboken?

”Handboken finns tillgänglig på social- och hälsovårdsministeriets webbplats från och med i dag.”Intervju och video: Kimmo Vainikainen

Tillbaka till toppen