Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjataan

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.3.2021 13.35
Tiedote 58/2021

Lakimuutosten tavoitteena on parantaa vakuutuspäätösten laatua ja lisätä käsittelyprosessin avoimuutta, joutuisuutta ja tunnettuutta. Samalla vahvistetaan vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmää kohtaan. 

Asiantuntijalääkärin tehtävänä on ottaa kantaa vakuutuslaitokselle toimitetuissa potilasasiakirjoissa esitettyihin etuuden hakijaa koskeviin terveydentila- ja hoitotietoihin. 

Lakiin lisätään aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset vakuutuslaitosten asiantuntijalääkäreiden kannanotoista. Lisäksi asiantuntijalääkärin tulee jatkossa vahvistaa kannanottonsa sanoin ”käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta”. 

Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutuslaitoksen harkintavaltaa lisätään sen suhteen, milloin vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin on osallistuttava korvausasian käsittelyyn. Asiantuntijalääkärin ei tarvitse osallistua asian käsittelyyn, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta. 

Tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset 12.3.2021. Lait tulevat voimaan 1.7.2021.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. 029 516 3546

Sivun alkuun