Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Leppä och Saarikko föreslår förbud mot försäljning av energidrycker till barn under 15 år

jord- och skogsbruksministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 12.55 | Publicerad på svenska 19.12.2018 kl. 17.06
Pressmeddelande 214/2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko berättade i september att de diskuterar sätt att minska konsumtionen av energidrycker. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på ministrarnas begäran sammanställt en översikt över de effekter som energidrycker och motsvarande produkter har på barns hälsa och välbefinnande. Översikten överlämnades till ministrarna den 19 december.

”Översikten visar att om man får i sig stora mängder energidrycker under en lång tid kan detta leda till  beroende av koffein och ökad tolerans mot koffein hos barn och unga. Nackdelarna är också större om man dricker stora mängder på en gång. En liten burk energidryck innehåller lika mycket koffein som två deciliter bryggkaffe. Sockermängden motsvarar 14 bitar socker. Därför spelar det roll hur bra vi lyckas minska den oroväckande stora mängden energidrycker som ungdomar konsumerar”, säger minister Saarikko.

Att energidrycker är farliga för hälsan beror på att de innehåller koffein, stora mängder socker och syror. Att dricka samtidig energidryck och alkohol är också hälsofarligt. På grund av koffein rekommenderas energidrycker inte för barn. Energidryckerna innehåller också taurin och glukuronolakton som stärker de effekter koffein ger.

”För koffeinkänsliga människor, gravida och barn kan redan små mängder koffein orsaka hjärtklappning och skakningar. Stora mängder kan orsaka ångest och spänningar.  Ungdomar i 13-15 åldern som inte dricker så mycket kaffe löper högst risk för energidryckernas skadliga effekter.

Finland och många andra länder har redan försökt begränsa försäljningen av energidrycker genom rekommendationer. På grund av de skadliga hälsoeffekterna måste energidryckerna ha en varningsmärkning om att produkten inte lämpar sig för barn. Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation rekommenderar att detaljhandeln inte säljer energidrycker till barn under 15 år. Vissa affärer följer redan rekommendationen.

”Men det behövs nya åtgärder för att minska konsumtionen. Vissa EU länder har redan tagit fram eller håller på att ta fram bestämmelser som förbjuder försäljning av energidrycker till unga. Därför föreslår vi att försäljning av energidrycker till barn under 15 år i första hand förbjuds genom lagstiftning. Förbudet måste ingå i nästa regeringsprogram”, säger minister Leppä.

Det finns dock många öppna frågor när det gäller att förbjuda energidrycker på lagstiftningsväg. Detta beror bland annat på att barn och unga får koffein också från många andra produkter. Likaså ska bestämmelserna om en åldersgräns övervägas noggrant. Även Norge, Sverige och Storbritannien utreder som bäst eventuella sätt att reglera konsumtionen av energidrycker. En möjlighet är att man höjer punktskatten så som till exempel Ungern har gjort. 

”Ett ytterligare alternativ till lagstiftningen är att de affärer och kiosker som säljer energidrycker på eget initiativ åtar sig att genomföra ändringen. Vissa affärer följer principen redan nu, men vi måste sprida den runt om i hela landet. Då behövs det inte någon lagstiftning och ändringen kan genomföras snabbare. Vi kommer att ordna en rundabordsdiskussion i början av nästa år,” säger Leppä. 

”Översikten visar igen att vi behöver systematisk information om barns och ungas kost för att kunna använda den för uppföljning och som beslutsunderlag.  Det här måste beaktas i nästa regeringsprogram”, säger Saarikko.

Ytterligare information:

Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424, [email protected]
Elina Das Bhowmik, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 040 548 9056, [email protected]

Tillbaka till toppen