Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Saarikko: Mer flexibilitet i familjeledigheter

Social- och hälsovårdsministeriet
24.10.2017 11.05 | Publicerad på svenska 24.10.2017 kl. 14.29
Nyhet

Det bör vara flexiblare att ta ut familjeledigheter. Det system vi har nu utgår från att småbarnsföräldrar antingen är hemma heltid eller arbetar heltid. Mellanformer förekommer just inte alls, beskriver familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Familjens krafter och ekonomiska situation kunde underlättas av en familjeledighetsmodell där ledighet och lönearbete kan kombineras smidigare. Småbarnsföräldrar bör ges bättre möjligheter att arbeta deltid. Flexibiliteten kommer enligt minister Saarikko i första hand an på arbetslivsaktörerna och kommunerna. Hon utmanar parterna att ta sig an frågan om vad olika parter kan göra för familjernas bästa och hur vi kunde bygga upp ett mer familjevänligt samhälle.

Minister Saarikko har ifrågasatt antagandet att småbarnsmammor i Finland arbetar litet i jämförelse med de andra nordiska länderna.

– De nordiska länderna statistikför familjeledigheter på olika sätt och det bör också uppmärksammas i tolkningen av statistiken. Nu snedvrider tolkningen bilden av de finländska mödrarnas sysselsättning så att den verkar sämre än den är i verkligheten, påpekade minister Saarikko i sitt tal vid lanseringen av rapporten ”Tre myter om familjeledigheter” tisdagen den 24 oktober.

I den nu publicerade rapporten konstateras att de finländska mödrarna fortsätter längre tid i arbetslivet jämfört med ett flertal europeiska länder.

– Om ett kort, unikt livsskede hemma tas igen i ett senare skede av arbetslivet så framstår den offentliga debatten om familjeledigheter i en helt ny dager, konstaterade familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Ytterligare information

Riikka Pirkkalainen, familje- och omsorgsminister Annika Saarikkos specialmedarbetare, tfn 02951 63110

Tillbaka till toppen