Hoppa till innehåll
Media

Minister Rehula: Valfrihet ger möjligheter till något bättre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2016 9.20
Pressmeddelande 80/2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula som är ansvarig för social- och hälsovårdsreformen tog i tisdags emot en rapport från den utredningsgrupp som granskar valfrihet och förenkling av flerkanalsfinansieringen inom social- och hälsovården.

Ministern tackade utredningsgruppen för ett gott arbete, men konstaterade att det fortfarande finns många öppna frågor som behöver svar och punkter som behöver preciseras under den fortsatta beredningen för att valfrihet ska kunna genomföras.
 
- I fortsättningen ska det till exempel redas ut hur klienternas möjligheter att ta beslut genomförs i praktiken, och hur man får portvaktssystemet som ger tillgång till specialtjänster att fungera.
 Metoden ska respektera klienternas rättigheter och det ska inte behöva finnas onödig byråkrati runt metoden, sa minister Rehula.
 
Enligt Rehula ska förändringarnas helhetsverkan uppmärksammas då den föreslagna valfrihetsmodellen och olika alternativ granskas.
 
- Till helhetsverkan hör bland annat frågor som gäller klientavgifter, resekostnader och ersättningar för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, förtydligade ministern.
 
Enligt Rehula ska särskild uppmärksamhet också fästas vid företagshälsovårdens ställning och utveckling av ersättningssystemet. Att genomföra valfrihet på ett gediget och effektivt sätt kräver å sin sida en sund marknad som formas av olika producenter.
 
- Den modell som nu föreslagits baserar sig enligt regeringens riktlinjer på en modell med många producenter. Då denna modell genomförs ska särskild uppmärksamhet fästas vid att klientens servicekedjor och -helheter förblir hela. Det här är relevant också för att kostnaderna ska kunna tyglas, sa minister Rehula.
 
Andra ärenden som specificeras i den fortsatta beredningen är enligt Rehula bland annat gränssnitten för olika system och aktörer, hur klienterna ska stödjas vid beslutsfattande och hur olika producenter ska garanteras tillträde till marknaden. Också små och medelstora företags möjligheter att delta i produktionen av tjänster ska säkras. Enligt ministern måste det läggas särskilt vikt vid att systemet byggs upp så att det på lång sikt orsakar lägre och inte högre kostnader.
 
Efter utredningsgruppens arbete inleds en noggrann bedömning av den föreslagna modellen som tjänsteuppdrag. I den fortsatta beredningen reder man också ut förslagets grundlagsenliga och övriga juridiska specialvillkor.

Ytterligare uppgifter

Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsminister Rehulas specialmedarbetare, tfn 050 566 7949
 

Juha Rehula alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen