Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Rehula: Valinnanvapaus on mahdollisuus parempaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2016 9.20
Tiedote 80/2016

Sote-uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula vastaanotti tiistaina valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittäneen ryhmän raportin.

Ministeri kiitti selvitysryhmää hyvästä työstä, mutta totesi, että valinnanvapauden toteuttamiseen sisältyy vielä runsaasti avoimia kysymyksiä sekä tarkennuksia vaativia kohtia, jotka tulee ratkaista jatkovalmistelun aikana.
 
- Jatkotyössä tulee esimerkiksi selvittää, miten asiakkaiden mahdollisuus tehdä valintoja käytännössätoteutetaan, ja miten erikoispalveluihin pääsyä hallinnoiva portinvartijamenettely saadaan toimimaan. Menettelyn tulee olla asiakkaiden oikeuksia kunnioittava sekä sellainen, että sen ympärille ei rakennu turhaa byrokratiaa, ministeri Rehula sanoi.
 
Esitettyä valinnanvapausmallia ja erilaisia vaihtoehtoja tarkasteltaessa tulee Rehulan mukaan huomioida muutosten kokonaisvaikutukset.
 
- Kokonaisvaikutuksiin liittyvät muun muassa kysymykset asiakasmaksuista, matkakustannuksista sekä maan rajat ylittävän terveydenhuollon korvaamisesta, ministeri selvensi.
 
Myös työterveyshuollon asemaan ja korvausjärjestelmän kehittämiseen tulee Rehulan mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Valinnanvapauden toteuttaminen aidosti ja tehokkaasti puolestaan edellyttää terveitä, erilaisten tuottajien muodostamia markkinoita.
 
- Nyt esitetty malli pohjautuu hallitusten linjausten mukaisesti monituottajamalliin. Sen toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että asiakkaan palveluketjut ja -kokonaisuudet säilyvät eheinä. Tämä on olennaista myös kustannusten hillinnän vuoksi, ministeri Rehula sanoi.
 
Muita jatkovalmistelussa tarkentuvia asioita ovat Rehulan mukaan muun muassa erilaisten järjestelmien ja toimijoiden rajapinnat, asiakkaiden tukeminen valintojen tekemisessä sekä erilaisten tuottajien markkinoille pääsyn varmistaminen. Myös pk-yritysten mahdollisuus osallistua palvelujen tuotantoon on kyettävä varmistamaan. Erityistä huomiota ministerin mukaan vaati se, miten järjestelmä rakennetaan niin, että siitä aiheutuu yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä vähemmän eikä enemmän kustannuksia.
 
Selvityshenkilöiden työn jälkeen alkaa esitetyn mallin virkatyöhön perustuva huolellinen arviointi.Jatkotyössä selvitetään myös ehdotuksen perustuslailliset sekä muut juridiset reunaehdot.

Lisätietoja

perhe- ja peruspalveluministeri Rehulan erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949

Juha Rehula alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun