Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Mäntylä: Läkemedelsforskning skapar tillväxt inom hälsobranschen

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2015 12.58
Pressmeddelande 198/2015

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä betonar läkemedelsforskningen och betydelsen av läkemedel när det gäller att hitta innovationer inom hälsobranschen.

”Läkemedelsforskningen och läkemedelsutvecklingen är en central del i tillväxtstrategin för forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen. Läkemedelsutvecklingen från molekyl till läkemedelspreparat är dyrt och tar lång tid. Det är viktigt att vi på både Europanivå och nationellt söker sätt för hur nya läkemedelsinnovationer snabbare ska komma ut på marknaden. Ett sätt är myndigheternas vetenskapliga och administrativa rådgivning, som är särskilt viktig för små och medelstora företag som bedriver läkemedelsutveckling”, konstaterade minister Mäntylä under mötet med aktörer från läkemedelsbranschen torsdagen den 26 november vid social- och hälsovårdsministeriet.

Huvudföreläsare vid mötet var generaldirektören för Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA) Guido Rasi. Ämnet för evenemanget var särskilt läkemedelsinnovationer och säkerställandet av deras marknadstillträde. Generaldirektör Rasi var bekymrad över att de kliniska läkemedelsprövningarna försvinner från EU-området. Målet är att myndigheternas vetenskapliga rådgivning ökas i ett tidigt skede av läkemedelsforskningen, vilket skulle göra det lättare för läkemedelsbolag att utveckla nya preparat.

Europeiska läkemedelsmyndigheten beviljar försäljningstillstånd för nya innovativa läkemedelspreparat. I anslutning till besöket ordnade social- och hälsovårdsministeriet en rundabordsdiskussion, i vilken finländska utvecklare av läkemedelsinnovationer deltog vid sidan av myndigheterna och generaldirektör Rasi. Syftet med evenemanget var att öka möjligheten till dialog för företrädarna för den finländska läkemedelsforskningen.

Ytterligare information:

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63391, [email protected]

Hanna Mäntylä
Tillbaka till toppen