Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården 17.3.2022: Byggandet av en läkarhelikopterbas i Sydöstra Finland kan inledas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 12.39
Pressmeddelande
Läkare

Regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovården har vid sitt möte den 17 mars 2022 beslutat att gå vidare med byggandet av en läkarhelikopterbas i Sydöstra Finland i enlighet med den tidigare regringens riktlinjer. Basen i sydöstra Finland byggs i anslutning till Uttis flygplats i Kouvola.

Vid beredningen av basen i Sydöstra Finland framgick det att den ursprungliga tomtplatsen inte lämpade sig för verksamheten på grund av riskerna för luftfartssäkerheten, särskilt i fråga om samordningen av läkarhelikopterverksamheten och fallskärmshoppverksamheten. På Uttis flygplats pågår aktiv fallskärmshoppverksamhet. Det gjordes flera utredningar om läkarhelikopterbasen och utgående från dem kan man gå vidare med byggandet av basen. Det statliga separata bolaget FinnHEMS ansvarar för byggandet och upprätthållandet av läkarhelikopterbaserna. Bolaget har nu fått i uppdrag att omedelbart inleda processen och de nödvändiga förberedelserna för byggandet av basen i Uttis. Det viktiga är att basen betjänar hela Sydöstra Finland och att dess verksamhet är kopplad till systemet med prehospital akutsjukvård inom de olika sjukvårdsdistrikten i området.

Riksdagens justitieombudsman ansåg tidigare att man vid de nuvarande baserna inte kan erbjuda lika tillgång till akutläkare för patienter i nödläge i hela Finland. De största problempunkterna har funnits i Österbotten och Sydöstra Finland. Den föregående regeringens riktlinje var att läkarhelikoptrarnas nya baser ska inrättas i Seinäjoki och Kouvola. Basen i Österbotten håller redan på att byggas i Seinäjoki och det är meningen att läkarhelikopterverksamheten ska inledas på hösten. 

Ytterligare information 

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, lasse.ilkka(at)gov.fi
 

Tillbaka till toppen