Hoppa till innehåll
Media

Minister Pekonen: Höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och de andra undantagen för arbetslöshetsförmånerna fortsätter till den 30 juni 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2021 8.47 | Publicerad på svenska 3.2.2021 kl. 14.09
Pressmeddelande 24/2021

Regeringen har fastslagit att de undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till och med mars 2021 ska fortsätta till utgången av juni 2021.  

Syftet med detta är att trygga löntagarnas försörjning i situationer där sysselsättningen upphör tillfälligt eller helt och hållet på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. Genom de föreslagna lagändringarna fortsätter även åtgärderna för att främja mottagande av arbete och arbetskraftens regionala rörlighet.  

Höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla

Höjningen av det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmånen från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätter att gälla fram till utgången av juni 2021. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan förtjäna utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen. 

Kravet i fråga om restiden vid rörlighetsunderstödet hålls förkortat

Rörlighetsunderstöd kan fortfarande temporärt betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när anställningen inleds överstiger två timmar i stället för tre timmar så som för närvarande. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Arbetslöshetsförmåner kan också i fortsättningen betalas i förskott i större utsträckning

Arbetslöshetsförmån kan temporärt fortfarande betalas ut på basis av ansökan i förskott utan beslut för högst sex månader i stället för två månader, som är den normala tiden. 

Enklare behandling av förmånsansökningar fortsätter

Vid jämkning av arbetslöshetsförmåner ska den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte tillämpas före den 1 juli 2021. Jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan fortsätter också. 

Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2021.


Ytterligare information

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435

Tillbaka till toppen