Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindén vid social- och hälsovårdsledningens förhandlingsdagar: Reformen förutsät-ter ett nytt slags ledarskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 11.25
Pressmeddelande
Ministeri Aki Lindén

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén öppnade social- och hälsovårdsledningens förhandlingsdagar i Kommunhuset i dag. Ministern började sitt tal med att sammanfatta processen med inledandet av välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet, sökandet av ledare och det krävande beslutsfattandet i anslutning till dessa. Han betonade att den ledning som samlats till de aktuella förhandlingsdagarna har en viktig roll i att reformen ska lyckas. – Det är ni som leder såväl social- och hälsovårdspersonalens som invånarnas övergång till ett nytt välfärdsområde.

– Jag hoppas att ni genom att sprida information, diskutera och framför allt lyssna kan hjälpa personalen att se de möjligheter som reformen medför. Det förutsätts ett nytt slags ledarskap där personalen och invånarna inkluderas i reformarbetet. Vi behöver en klar vision av helheten och modiga lösningar för vi inte bara för in gammal verksamhetskultur i nya strukturer, sade minister Lindén.

I sitt tal påminde ministern om orsakerna till reformen. 
– Syftet är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och tjänster inom räddningsväsendet för alla i Finland, förbättra tillgången till tjänster samt tjänsternas tillgänglighet, trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, bromsa kostnadsökningen och öka säkerheten.

Ministern framhävde de regionala skillnaderna i tillgången till tjänster och vårdgarantin. 
– Jag anser att det är nödvändigt att skärpa vårdgarantin, men vid sidan om att förbättra tillgången till vård är det också viktigt att förbättra kontinuiteten i vården. I fråga om detta har jag lyft fram modellen med husläkare som kan främja både tillgången till vård och dess kontinuitet. Reformen har under denna regeringsperiod understötts med statsunderstöd från programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Minister Lindén påminde också om kostnaderna till följd av hanteringen av coronakrisen och vård-, service- och rehabiliteringsskulden. Det faktiska läget i fråga om flera folksjukdomar är för tillfället rätt så oklar då människor inte har fått tillgång till eller sökt sig till vård under pandemin. 
– Även om kommunerna och samkommunerna har fått finansiering för direkta eller omedelbara kostnader i anslutning till coronapandemin, pågår åtgärdandet av de indirekta konsekvenserna fortfarande. Dessutom klarnar en del av behoven till följd av pandemin först senare. Finlands program för hållbar tillväxt bidrar för sin del till detta arbete, och vi går som bäst i genom de första ansökningarna om statsunderstöd ur programmet, sade Lindén.

Ministern avslutade med att berätta om regeringens program för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet som inleddes i november 2021. Avsikten är att finna hållbara lösningar på kort, medellång och lång sikt med beaktande av regionala skillnader. I arbetsgruppen deltar centrala arbetsmarknadsorganisationer och ministerierna. Det viktigt att verksamheten inom välfärdsområdena från första början byggs upp så att området är en konkurrenskraftig och lockande arbetsgivare, sammanfattade Lindén. 

Ytterligare information

Timo Lehtinen, ministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]

Tillbaka till toppen