Hoppa till innehåll
Media

Minister Kiuru: Anordnarna av social- och hälsovård måste på alla sätt förbereda sig på en eventuell andra våg av coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2020 16.46 | Publicerad på svenska 11.8.2020 kl. 17.14
Pressmeddelande 183/2020

Den 11 augusti deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru i ett videomöte med sjukvårdsdistriktens direktörer, chefsöverläkare, överläkare och infektionsläkare samt de läkare vid regionförvaltningsverken som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Syftet med mötet var att diskutera och bereda praktiska åtgärder för att effektivisera bekämpningen av coronaviruset i hela landet. Också social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen deltog i mötet.

Under mötet diskuterades åtgärder för att effektivisera bekämpningen av coronavirusepidemin med utgångspunkt i olika scenarier, genomförandet av hybridstrategin och upprätthållandet av lägesbilden. Ministrarna tog dessutom del av varje sjukvårdsdistrikts översikt över beredskapsåtgärder i regionerna.

Ett aktuellt tema som behandlades vid mötet var de nya åtgärder som fastställdes den 10 augusti för att förbättra hälsosäkerheten vid gränserna i samband med inresa.

Under mötet behandlades möjligheterna att spåra och bryta smittkedjor av coronaviruset med hjälp av mobilapplikationen Koronavilkku, som för närvarande är i testanvändning. Den lag som möjliggör ibruktagandet av applikationen träder i kraft den 31 augusti 2020, och avsikten är att applikationen ska tas i bruk i början av september.

Under mötet diskuterades också den allmänna rekommendation om att använda munskydd som för närvarande är under beredning vid Institutet för hälsa och välfärd.

I mötet deltog även social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd Markku Tervahauta, överdirektör för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Markus Henriksson samt en grupp sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected] 
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, [email protected]

Tillbaka till toppen