Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Blomqvist: Pappor – var en del av era barns liv

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2020 10.53
Kolumn
Ministeri Blomqvist lastensa kanssa ja kasvokuvassa

Det börjar vara en hel del år sedan min vardag var en småbarnsförälders. Mitt yngsta barn är idag 15 år. Jag minns ändå tiden som småbarnsförälder med värme. Att vara pappa är nämligen det viktigaste uppdraget jag haft. Fortfarande är barnen, också de vuxna barnen en viktig del i mitt liv. Den tid jag tillbringade med barnen då de var små är den mest välanvända tiden jag haft. Jag hoppas att alla föräldrar får vara en del av sina barns uppväxt genom alla stadier.

För ungefär ett år sedan deltog jag i lanseringstillfället av Nordiska ministerrådets rapport ”State of Nordic Fathers”. Rapporten jämför papparollen i Norden, såväl gällande attityder, politiska beslut som deras inverkan på arbets- och familjeliv. Rapporten lyfter även tydligt fram vikten av ett jämställt familjeledighetssystem.
 
Familjeledigheterna är till för att stöda hela familjen under den första tiden efter att barnet fötts. I de fall det finns två närvarande föräldrar bör möjligheten till likvärdigt familjeliv och föräldraskap gälla båda. Det vill säga i de flesta fall både mamman och pappan. I medeltal använder ändå nordiska pappor mindre än hälften av familjeledigheterna. Finland ligger tillsammans med Danmark dessutom långt bakom de övriga nordiska länderna; här används i snitt bara 10 % av familjeledigheterna av pappan.
 
Ändå framkommer det i rapporten från ifjol att över 90 % av både mammorna och papporna i Norden anser att pappan ska vara väldigt involverad i vården av barn och att både mammor och pappor har ett likvärdigt ansvar för omvård under barnens första år. Tre av fyra föräldrar anser att föräldraledigheten ska delas lika. De här siffrorna visar klart att det någonstans på vägen uppstår trösklar eller barriärer för pappor att ta ut ledighet, också i Norden och speciellt i Finland.
 
En del av trösklarna hänger ihop med attityder och stereotypa könsroller. Män oroar sig för att föräldraledighet ska hämma deras karriärmöjligheter. Arbetsplatserna bär därför ett stort ansvar för att skapa en familjevänlig atmosfär, där det är både naturligt och önskvärt att papporna jämlikt deltar i familjelivet. Arbetsgivarna har en central roll, men samtidigt måste också den samhälleliga diskussionen normalisera frågan om jämställt familjeliv.
 
Ett mer jämställt familje- och arbetsliv gynnar både familjen och samhället. Det stärker faderns relation till den övriga familjen och stöder barnets utveckling. För mammornas del innebär det en mer jämlik fördelning av hushållsarbete och en starkare ställning på arbetsmarknaden, vilket även skulle innebära en mera jämställd löne- och pensionsutveckling. Öronmärkt ledighet för papporna har en avgörande effekt för att öka deras andel av familjeledigheten.
 
Jag uppmuntrar och rekommenderar varmt alla pappor att utnyttja möjligheten att vara hemma med barnen och vara en del av barnens vardag. Jag skulle själv aldrig byta bort den tiden jag tillbringade med mina barn då de var små. Det var en värdefull tid för mig. Pappor idag har dessutom möjlighet att vara längre hemma med barnen än jag hade då mina barn var små. Det här är en positiv utveckling, som jag hoppas alla blivande pappor tar vara på. 
 
Thomas Blomqvist

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet 

Tillbaka till toppen