Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mikä ihmeen alueuudistus.fi? Tai omamaakunta.fi?

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.5.2018 10.25
Uutinen

​Tarvitsetko tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta tai kärkihankkeista? Ei hätää. Useat eri verkkopalvelut tarjoavat tietoa monesta näkökulmasta.

omamaakunta.fi

Omamaakunta.fi on maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen kansalaisviestinnän kanava. Sivusto on siis tarkoitettu ensisijaisesti kansalaisille. Lisäksi sivustolle tuotetaan tietopaketti maakunnan päättäjille ja yleistä sisältöä henkilöstölle.

Omamaakunta.fi tarjoaa yleiskatsauksen maakunta- ja sote-uudistukseen ja maakunnan palveluihin. Se kertoo ymmärrettävällä kielellä, mitä uudistus tarkoittaa erilaisille ja eri elämän vaiheessa oleville ihmisille.

Sivustoa kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. Sivustolle on tulossa muun muassa esimerkkitarinoita soten palvelupoluista.

Omamaakunta.fi:tä ylläpitää valtioneuvosto eli sisältöjä tuottavat eri ministeriöt. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sote-palveluita koskevista sisällöistä. Päävastuu soten kansalaisviestinnästä on kuitenkin maakunnilla, jotka viestivät asukkailleen omissa kanavissaan.

alueuudistus.fi

Alueuudistus.fi-sivusto on maakunta- ja sote-uudistuksen tärkein asiantuntijaviestinnän kanava. Se on suunnattu ensisijaisesti maakunta- ja sote-valmistelijoille ja muille uudistuksen parissa työskenteleville ammattilaisille. Myös media hyödyntää aktiivisesti sivustoa.

Sivusto esittelee uudistusta eri näkökulmista. Etusivu päivittyy jatkuvasti uusilla uutisilla ja blogeilla. Yleisesittely-osiossa kerrotaan kokonaiskuvasta ja vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin. Valmistelu-valikon alla ovat luettavissa muun muassa uudistuksen tiekartta ja järjestämisen käsikirja, jotka on tarkoitettu alueellisen valmistelun tueksi.

Sote-palvelut-osiossa on laajasti tietoa siitä, miten järjestämisvastuun muuttuminen ja valinnanvapaus vaikuttavat palveluihin. Tässä osiossa näkyvät myös sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketyön sisällöt sote-kokonaisuuden näkökulmasta.

Sivustoa ylläpitävät uudistuksessa mukana olevat ministeriöt. STM vastaa sote-sisällöistä. Sivusto on toiminnassa maakunta- ja sote-uudistuksen muutosvaiheen ajan ja sen yli niin pitkään kuin on tarpeen.

Alueuudistus.fi-sivustolla on sisältöjä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä rajoitetusti saameksi ja viittomakielellä.

stm.fi

Stm.fi-verkkosivusto on sosiaali- ja terveysministeriön pääviestintäkanava, joka kertoo ministeriön ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja tehtävistä. Stm.fi on myös hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden valtakunnallinen pääviestintäkanava. Kärkihankkeiden omat sivut ovat Kärkihankkeet ja säädösvalmistelu -osiossa.

Stm.fi-sivustolle luodaan sote-uudistuksen muutosvaiheen jälkeen pysyvät sisällöt uudesta lainsäädännöstä, ohjausmallista, palveluista ja muista osa-alueista.

Innokylä

Innokylä on väline verkostokehittämiseen ja yhteiseen työskentelyyn. Maakunta- ja sote-uudistuksessa sitä hyödynnetään maakuntien väliseen tiedonjakoon ja hyvien ratkaisujen levittämiseen. Innokylää käytetään myös ministeriöiden, maakuntien ja muiden toimijoiden yhteisten projektien työskentelyalustana.

Kuka tahansa voi lisätä sisältöjä Innokylään. Sen kehittämisestä vastaavat Soste, Kuntaliitto ja THL.

Lisätietoa

viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, p. 0295 163 133 (sote-uudistus)
viestintäasiantuntija Minna Rantala, p. 0295 163 042 (sote-uudistus)
viestintäasiantuntija Anne Koskela, p. 0295 163 135 (kärkihankkeet)
projektitiedottaja Arja Karasvirta, p. 0295 163 518 (kärkihankkeet)

Tillbaka till toppen