Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vad är regionreformen.fi och mittlandskap.fi?

Social- och hälsovårdsministeriet
7.5.2018 10.25 | Publicerad på svenska 11.5.2018 kl. 15.27
Nyhet

Är du i behov av information om landskaps- och vårdreformen eller regeringens spetsprojekt? Ingen fara. Det finns flera webbplatser där du hittar information från många olika synvinklar.

mittlandskap.fi

Mittlandskap.fi är en kanal för riksomfattande information till allmänheten om landskaps- och vårdreformen. Webbplatsen är alltså i första hand avsedd för den vanliga medborgaren. På webbplatsen finns också ett informationspaket för beslutsfattarna i landskapen och allmänt innehåll för personal.

På mittlandskap.fi ges en allmän översikt av landskaps- och vårdreformen och landskapets tjänster. Där finns lättfattlig information om vad reformen innebär för olika människor i olika livssituationer.

Webbplatsens innehåll utvecklas och kompletteras kontinuerligt. Innehållet kommer så småningom att kompletteras med bland annat exempel på olika kundresor inom social- och hälsovården.

Webbplatsen mittlandskap.fi förvaltas av statsrådet, vilket betyder att innehållet framställs av olika ministerier. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) svarar för det innehåll som gäller social- och hälsovårdstjänsterna. Huvudansvaret för att informera allmänheten om social- och hälsovårdstjänsterna ligger dock på landskapen, som förmedlar information till sina invånare via sina egna informationskanaler.

mittlandskap.fi

regionreformen.fi

Webbplatsen regionreformen.fi är den viktigaste kanalen för att förmedla information om landskaps- och vårdreformen till sakkunniga. Den är riktad i första hand till de som bereder landskaps- och vårdreformen och andra sakkunniga som arbetar med reformen. Även medierna använder sig aktivt av webbplatsen.

På regionreformen.fi presenteras reformen ur olika synvinklar. Webbplatsens ingångssida uppdateras kontinuerligt med nya nyheter och bloggtexter. Under rubriken ”Allmän information” ges en helhetsbild och svar på vanliga frågor om reformen.

Under ”Social- och hälsotjänster” finns allsidig information om hur förändringen av organiseringsansvaret och valfriheten inom social- och hälsovården inverkar på tjänsterna. I denna del presenteras också innehållen i social- och hälsovårdsministeriets spetsprojektarbete ur hela social- och hälsovårdsreformens synvinkel.

Webbplatsen förvaltas av de ministerier som är involverade i reformen. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för det innehåll som gäller social- och hälsovården. Webbplatsen finns kvar medan förändringsarbetet i samband med landskaps- och vårdreformen pågår och därefter så länge som det behövs.

Innehållet på regionreformen.fi finns på finska, svenska, engelska och i begränsad utsträckning på samiska och teckenspråk.

regionreformen.fi

stm.fi

Webbplatsen stm.fi är social- och hälsovårdsministeriets huvudsakliga kommunikationskanal, och där finns information om aktuella frågor vid ministeriet samt ministeriets verksamhet och uppgifter. Stm.fi är också den huvudsakliga riksomfattande kommunikationskanalen för de spetsprojekt som gäller välfärd och hälsa. Spetsprojektens egna sidor finns under rubriken Projekt och lagberedning.

Efter att omställningsfasen i samband med social- och hälsovårdsreformen är över kommer det på webbplatsen stm.fi att samlas material om den nya lagstiftningen, styrningsmodellen, tjänsterna och övriga delområden.

http://stm.fi/sv/framsida

Innokylä

Webbplatsen Innokylä är ett verktyg för gemensamt arbete och utveckling i nätverk. I samband med landskaps- och vårdreformen används den av landskapen för att utbyta information och exempel på goda lösningar. Innokylä används också som en plattform för arbete med gemensamma projekt mellan ministerierna, landskapen och andra aktörer.

Vem som helst kan lägga till innehåll på webbplatsen Innokylä. Soste Finlands social och hälsa, Kommunförbundet och Institutet för hälsa och välfärd svarar för utvecklingen av webbplatsen.

https://www.innokyla.fi/sv/home

Ytterligare information:

Eriikka Koistinen, kommunikationschef, tfn 0295 163 133 (social- och hälsovårdsreformen)
Minna Rantala, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 042 (social- och hälsovårdsreformen)
Anne Koskela, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 135 (spetsprojekten)
Arja Karasvirta, projektinformatör, tfn 0295 163 518 (spetsprojekten)

Tillbaka till toppen