Hoppa till innehåll
Media

Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2016 13.29 | Publicerad på svenska 7.10.2016 kl. 8.55
Pressmeddelande 160/2016

Regeringen föreslår att man för avbytarservice som används 2017 ska sänka avgifterna för vikariehjälp, avgiften för understödd avgiftsbelagd avbytarservice och timavgiften för beredskap.

Med de sänkta avgifterna syftar man till att de lantbruksföretagare som är berättigade till avbytarservice ska få mera mångsidig och omfattande hjälp.

Enligt förslaget ska den kalkylerade timavgift för vikariehjälp som är bunden till lantbruksföretagarens inkomster sänkas med 31 procent nästa år. Timavgiften för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten ska enligt förslaget sänkas från 13,50 euro till 12 euro.

Genom att sänka avgiften för vikariehjälp strävar man efter att stödja företagarnas möjligheter att vara borta från arbetet även när de är sjuka eller behöver familjeledigt. En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion har rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lagen inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget. Av vikariehjälpen används cirka 95 procent vid arbetsoförmåga och för familjeledigheter.

En större del av de lantbruksföretagare som är berättigade till semester kommer att ha möjlighet att använda den understödda avgiftsbelagda avbytarservicen. En lantbruksföretagare som är berättigad till semester kan få understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp för högst 120 timmar per kalenderår. Den timavgift som tas ut av lantbruksföretagaren för avgiftsbelagd avbytarhjälp ska enligt förslaget sänkas från 13,75 euro till 12 euro.

Genom en sänkning av avgifterna för beredskap stöder man särskilt sådana gårdar som nyligen gjort investeringar och ökat automatiseringen och som har betalningssvårigheter på grund av sin stora investering och det sänkta mjölkpriset. Det föreslås att det för beredskap som den lokala enheten ordnar ska tas ut en avgift på 1,50 euro per timme av lantbruksföretagaren i stället för den nuvarande avgiften på 5 euro per timme. För ett besök i lantbruksföretaget som föranleds av beredskapen och för övervakningsbesök ska det fortfarande tas ut en avgift.

Lagen är temporär och avses gälla från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017. Avgiftsändringarna ska tillämpas på avgifterna för de avbytartjänster som används 2017.  Den totala kostnaden för de föreslagna avgiftssänkningarna blir 10 miljoner euro.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 6.10.2016.

Tillbaka till toppen