Hyppää sisältöön
Media

Maatalousyrittäjien lomitusmaksuihin alennuksia vuonna 2017

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2016 13.29
Tiedote 160/2016

Hallitus esittää, että vuonna 2017 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja, tuetun maksullisen lomituksen maksua sekä varallaolon tuntimaksua alennetaan. Maksualennuksilla tuetaan lomitukseen oikeutettujen maatalousyrittäjien jaksamista.

Ensi vuonna maatalousyrittäjän tuloihin sidottua laskennallista sijaisavun tuntimaksua alennettaisiin 31 prosentilla. Lisäksi yritystoiminnan järjestelyn perusteella myönnetyn sijaisavun tuntihinta alenisi nykyisestä 13,50 eurosta 12 euroon.

Sijaisapumaksun alentamisella pyritään tukemaan yrittäjien mahdollisuutta irrottautua työstä myös sairaana tai perhevapaalla. Kotieläintaloutta harjoittavalla maatalousyrittäjällä on oikeus sijaisapuun silloin, kun hän ei pysty huolehtimaan yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä tehtävistään laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi. Sijaisavuista noin 95 prosenttia käytetään työkyvyttömyystilanteissa ja perhevapaisiin.

Tuetun maksullisen lomituksen käyttö mahdollistuu suuremmalle osalle lomaan oikeutetuista maatalousyrittäjistä. Tuettua maksullista lomittaja-apua voidaan antaa vuosilomaan oikeutetuille maatalousyrittäjille enintään 120 tuntia kalenterivuodessa. Maatalousyrittäjältä perittävä tuetun maksullisen lomituksen tuntihinta laskisi 13,75 eurosta 12 euroon.

Varallaoloon liittyvän asiakasmaksun alennuksella tuetaan erityisesti vastainvestoineita tiloja, jotka ovat hankkineet lisää automaatiota ja ovat maksuvaikeuksissa ison investointinsa ja maidon alentuneen hinnan seurauksena. Maatalousyrittäjältä perittäisiin paikallisyksikön järjestämästä varallaolosta 1,50 euron tuntihinta nykyisen 5 euron tuntihinnan sijaan. Varallaolon aiheuttamasta tilakäynnistä ja valvontakäynnistä perittäisiin edelleen asiakasmaksu.

Lain on tarkoitus olla voimassa määräaikaisesti 1.1.-31.12.2017. Maksumuutoksia sovellettaisiin vuonna 2017 pidetyistä lomituksista perittäviin palvelumaksuihin.  Ehdotettujen maksualennusten kokonaiskustannus on 10 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 0295 163 596

Sivun alkuun