Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Landskapen får anvisningar om producentersättningar till social- och hälsocentraler – SHM önskar få kommentarer

Social- och hälsovårdsministeriet
15.1.2019 14.38 | Publicerad på svenska 15.2.2019 kl. 16.26
Nyhet

I samband med den nationella beredningen av social- och hälsovårdsreformen har det utarbetats anvisningar till stöd för de framtida landskapen. Social- och hälsovårdsministeriet ber nu om yttranden om den anvisning som gäller producentersättningar till social- och hälsocentralerna. Anvisningen har nu publicerats även på svenska.

Ministeriet önskar få kommentarer om den rapport som är avsedd att fungera som anvisning för landskapen. Rapporten innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för social- och hälsocentralernas verksamhet samt information om olika producentersättningar för social- och hälsocentralstjänster och om tillämpningen av dem. I rapporten beskrivs dessutom hur ersättningsmodellen fungerar som styrmedel för landskapet som anordnare.

Kommentarer om den svenskspråkiga rapporten kan lämnas fram till den 15 mars 2019. Alla anvisningar och dokumentmallar som utarbetats som stöd för landskapen finns på denna sida.

Social- och hälsocentralernas direktvalstjänster och de ersättningar som producenterna betalas för dem ingår i den modell för valfrihet inom social- och hälsovården som regeringen har föreslagit.

Länkar och bilagor:

Yttranden ges i första hand genom att svara på en webbenkät, men det är också möjligt att lämna ett yttrande genom att skicka det per e-post till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor: kirjaamo(at)stm.fi.

Ytterligare information:

Piia Pekola, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 694, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 263, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen