Hoppa till innehåll
Media

Slutrapport om utveckling av systemet för läkemedelsersättning har färdigställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2018 12.00 | Publicerad på svenska 11.6.2018 kl. 13.55
Pressmeddelande 86/2018

Utredaren professor Ruskoaho överlämnade en slutrapport om utveckling av systemet för läkemedelsersättning till social- och hälsovårdsministeriet den 30 maj. I sin rapport sätter Ruskoaho sig särskilt in i utvecklingen av det nuvarande sjukdomsbaserade systemet med tanke på sjukdomar som omfattas av specialersättning samt bedömningen av nya läkemedel och deras terapeutiska värde.

Utredaren Heikki Ruskoaho stöddes av sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, läkemedelsprisnämnden, Folkpensionsanstalten och Fimea. Utredaren Ruskoaho inledde sitt utredningsarbete om utvecklingsbehov inom systemet för läkemedelsersättning i slutet av 2016.

Utredaren Ruskoaho presenterar olika utvecklingsförslag i sin rapport. Ruskoaho skulle bland annat utveckla bedömningsverksamheten och systemet för genomförande i fråga om läkemedel. Han föreslår också att man bör överväga att överföra vissa svåra sjukdomar och långtidssjukdomar från den lägre specialersättningsklassen till den högre specialersättningsklassen, eftersom dessa jämfört med andra sjukdomar som omfattas av specialersättning skulle tillhöra denna klass.

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila som mottog rapporten tackade professor Heikki Ruskoaho för ett gott och förtjänstfullt arbete som utredare.

- Utredaren Ruskoaho har presenterat bra förslag och nu är det vår uppgift vid social- och hälsovårdsministeriet att bekanta oss med förslagen och se vilka frågor som eventuellt kräver ytterligare utredningar, sammanfattade minister Mattila.

Bakgrund

Målet för läkemedelsförsörjningen är att möjliggöra en effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk läkemedelsbehandling för alla dem som behöver den. Systemet för läkemedelsersättning har till uppgift att säkerställa att patienterna får till skäliga kostnader de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av sjukdom. Läkemedelsersättningarna är en del av den lagstadgade sjukförsäkringen. Det nuvarande systemet för läkemedelsersättning baserar sig på lagstiftning från 1960-talet.

År 2016 såldes läkemedel för ca 3 miljarder euro. Andelen receptbelagda läkemedel inom öppenvården var ca 2,1 miljarder euro. Ca 1,41 miljarder euro i läkemedelsersättningar betalades till cirka 3,8 miljoner mottagare.

Ytterligare information

Heikki Ruskoaho, professor, tfn 050 448 0772, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected]
Niina Perälä, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, tfn 02951 63107

Raportt: Utveckling av systemet för läkemedelsersättning (på finska)

Tillbaka till toppen