Hoppa till innehåll
Media

Liisa Siika-aho har utnämnts till avdelningschef för avdelningen för social trygghet och försäkringar vid social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 13.27
Pressmeddelande 277/2022

Torsdagen den 24 november utnämnde Statsrådet Liisa Siika-aho till avdelningschef för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar. Siika-aho tillträder sin uppgift den 1 december 2022. Tjänsteförhållandet är tidsbundet och varar till den 30 november 2027.

Siika-aho har arbetat som direktör för förmånsenheten vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar sedan ingången av år 2015. Hon är en av ordförandena i den parlamentariska kommitté som bereder reformen av den sociala tryggheten.  Hon har varit anställd hos Folkpensionsanstalten där hon arbetade i olika chefsuppgifter under åren 2008–2015 och som sakkunnig under åren 2004–2008. Siika-aho har en magisterexamen i förvaltning. 

Avdelningen för social trygghet och försäkringar leder och styr försäkringspolitiken och svarar för beredningen av socialförsäkringslagstiftning och övrig försäkringslagstiftning. Avdelningen behandlar ärenden som gäller Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och övriga försäkringsanstalter, Pensionsskyddscentralen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, sysselsättningsfonden, besvärsnämnder och Trafik- och patientskadenämnden. 

Tjänsten söktes av 13 personer.

Mer information

Veli-Mikko Niemi, kanslichef, [email protected], tfn 0295 163 425

Tillbaka till toppen