Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Trafikskadenämnden och patientskadenämnden slås samman

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 11.11
Pressmeddelande 191/2018

Regeringen föreslår att trafikskadenämnden och patientskadenämnden ska slås samman. Namnet på den nya nämnden blir trafik- och patientskadenämnden.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen onsdagen den 5 december. Avsikten är att lagen i fråga om trafik- och patientskadenämnden ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Syftet med ändringen är att förbättra nämndens verksamhetsförutsättningar genom att skapa en större organisation som är mer anpassningsbar till variationer i arbetsmängden. Dessutom vill man förbättra de elektroniska tjänsterna. En sammanslagning av nämnderna möjliggör också gemensamma förvaltningstjänster, lokaler och informationssystem. Den föreslagna ändringen innebär endast att nämndernas förvaltning slås samman, och avgörandeverksamheten påverkas således inte.

Sammanslagningen av nämnderna innebär att mer expertis inom skadeståndsrätten samt inom vissa medicinska områden, såsom ortopedi och neurologi, samlas i en och samma organisation. Sammanslagningen ökar också samarbetet mellan sakkunniga som specialiserat sig på antingen patient- eller trafikförsäkringen. På detta sätt vill man säkerställa att tillämpningen av lagen och de medicinska tolkningarna i tillämpliga delar är enhetliga. Detta förbättrar också likabehandlingen av de skadelidande. 

Ytterligare upplysningar

Saara Rahko, regeringssekreterare, tfn 02951 63408, [email protected]

Tillbaka till toppen