Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande om ändring av sjukförsäkringslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2015 9.20
Nyhet 52/2015

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om propositionen i vilken föreslås ändringar av sjukförsäkringslagen och 2 § i lagen om apoteksavgift. Målet med propositionen är att genomföra de besparingar i sjukförsäkringens läkemedels-, sjukvårds- och resekostnader som regeringen beslutat om från och med år 2016.

I utkastet till regeringens proposition föreslås en höjning av självriskandelarna för läkemedels- och resekostnaderna. Det föreslås också att aktörerna inom läkemedelsbranschen ska delta i genomförandet av läkemedelsbesparingarna år 2016.

Remisstiden är till och med 12.10.2015. Därefter lämnar regeringen propositionen till riksdagen. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft från ingången av år 2016.

Ytterligare information:

direktör Liisa Siika-aho, tfn 02951 63085, [email protected]

Tillbaka till toppen