Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En ny kvalitetsrekommendation om service för äldre och ett förslag till reform av lagstiftningen om service för äldre är nu ute på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
5.6.2020 10.17
Pressmeddelande

Servicen för äldre personer reformeras både genom rekommendationer och genom lagstiftningsändringar. Social- och hälsovårdsministeriet har sänt på remiss en ny kvalitetsrekommendation för välbefinnande och tjänster för äldre personer. Samtidigt sände ministeriet på remiss arbetsgruppens förslag till reform av lagstiftningen om service för äldre.

Syftet med kvalitetsrekommendationen är att säkerställa ett så hälsosamt och livskraftigt åldrande som möjligt för hela den äldre befolkningen samt högklassiga och effektiva tjänster för de äldre personer som behöver dem.

Genom kvalitetsrekommendationen bereder man sig på behoven i det åldrande samhället

Temaområdena i kvalitetsrekommendationen har valts så att man genom åtgärderna så väl som möjligt kan bereda sig på det åldrande samhället och dess medlemmars behov. Temaområdena stämmer också överens med det långsiktiga förvaltningsövergripande åldersprogrammet som bereds som bäst.

Centrala innehåll i rekommendationen är främjande av funktionsförmågan hos äldre, ökat frivilligarbete, utnyttjande av digitaliseringen och tekniska lösningar, utvecklande av boendet och boendemiljöerna samt utvecklande och utökande av jämlika, bättre samordnade och ekonomiskt hållbara tjänster.

Den nya kvalitetsrekommendationen kan kommenteras till den 26 juni

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har utfärdat kvalitetsrekommendationer om utveckling av servicen för äldre åren 2001, 2008, 2013 och 2017. Rekommendationen uppdateras nu för att svara mot förändringarna i verksamhetsmiljön och målen i regeringsprogrammet.

Rekommendationen är främst avsedd som ett stöd för beslutsfattarna och ledningen i kommuner och samarbetsområden inom social- och hälsovården när det gäller att utveckla och utvärdera servicen för äldre. Den kan även utnyttjas av bland annat producenter av social- och hälsotjänster, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och aktörer inom tredje sektorn.

Alla intresserade kan framföra sina synpunkter på utkastet till kvalitetsrekommendation och svara på frågorna om den senast den 26 juni 2020.

Arbetsgruppens förslag till lagstiftningsändringar är på remiss till den 10 augusti

Enligt regeringens riktlinjer ska servicen för äldre reformeras i två faser. I den första fasen bereddes bland annat de författningsändringar som gäller personaldimensioneringen inom heldygnsvård. Ändringarna är för närvarande under behandling i riksdagen.

De förslag i den andra fasen som nu är på remiss gäller utvecklande av mångsidiga boendelösningar och tjänster, bättre tillgång till och kvalitet på de tjänster som tillhandahålls i hemmet samt effektivare uppföljning av tjänsterna. Kommentarer om reformen av lagstiftningen om service för äldre kan lämnas till den 10 augusti 2020.

Ytterligare information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549
Seija Viljamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 609
Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407

Tillbaka till toppen