Hyppää sisältöön
Media

Lausunnolla nyt: uusi iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositus ja ehdotus iäkkäiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2020 10.17
Tiedote 142/2020

Iäkkäiden henkilöiden palveluja uudistetaan sekä suosituksilla että lainsäädännön muutoksilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle uuden iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja palveluja koskevan laatusuosituksen. Samalla ministeriö lähetti lausunnolle työryhmän ehdotuksen iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Laatusuosituksella varaudutaan ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin

Laatusuosituksen teema-alueet on pyritty valitsemaan siten, että toimenpiteillä voitaisiin mahdollisimman hyvin varautua ikääntyvän yhteiskunnan ja sen jäsenten tarpeisiin. Teema-alueet ovat myös yhteneväiset parhaillaan valmisteltavan pitkän aikavälin poikkihallinnollisen Ikäohjelman kanssa.

Keskeiset sisällöt ovat iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen, vapaaehtoistyön lisääminen, digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen, asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen sekä yhdenvertaisten, paremmin koordinoitujen ja taloudellisesti kestävien palvelujen kehittäminen ja lisääminen.

Uudistettavaa laatusuositusta voi kommentoida 26.6. asti

STM ja Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. Nyt suositus uudistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelman tavoitteita.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden henkilöiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Jokainen asiasta kiinnostunut voi käydä antamassa näkemyksensä laatusuositusluonnoksesta ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin 26.6.2020 asti.

Työryhmän ehdotus lainsäädännön muutoksista on lausunnolla 10.8.2020 asti

Hallitus on linjannut, että iäkkäiden henkilöiden palvelut uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin mm. ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta koskevat säädösmuutokset, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Nyt lausunnolla ovat toisen vaiheen ehdotukset monimuotoisen asumisen ja palvelujen kehittämisestä, kotiin annettavien palvelujen riittävyyden ja laadun parantamisesta sekä palvelujen seurannan tehostamisesta. Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta pyydetään kommentteja 10.8.2020 mennessä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 0295 163 549
erityisasiantuntija Seija Viljamaa, p. 0295 163 609
hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407

Sivun alkuun