Hoppa till innehåll
Media

Läromaterial för identifiering av människohandel för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2019 14.46 | Publicerad på svenska 6.3.2019 kl. 10.47
Nyhet

Nu när läromaterialet Öppna dörren för hjälp (Avaa ovi avulle) har publicerats för yrkesutbildade personer och utbildare inom området finns det ännu bättre möjligheter inom social- och hälsovården att identifiera människohandel och hjälpa offren.

Det är svårt att identifiera offer för människohandel. Det finns efterfrågan på praktiska anvisningar och läromaterial eftersom till exempel 300 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i Finland behöver information om hur man hjälper och främjar hälsan hos offren för människohandel.

I det nya materialet har man sammanställt information om människohandeln och arbetet mot den i Finland. Materialet innehåller även information om offrens rättigheter samt om rollen för de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som hjälper offren. Materialet ger även information om och verktyg för hur man ska bemöta ett offer för människohandel och hur offrens välbefinnande kan stödjas.

Det nu publicerade läromaterialet används under våren på utbildningar som riktar sig till yrkesutbildade och ordnas på totalt fem orter. 

Materialet har producerats som en del av projektet Hälsa och välbefinnande hos offer för människohandel i Finland (HOIKU). Projektet stöder tidig identifiering av offer för människohandel och servicehandledning inom hälsovården och socialt arbete. Inom projektet stärks också beredskapen hos aktörerna inom hälsovården och det sociala arbetet för att svara mot de särskilda behoven av vård och stöd hos offer för människohandel. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). 

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63 177

Tillbaka till toppen