Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna presenteras i landskapen

Social- och hälsovårdsministeriet
18.5.2016 11.25
Nyhet

Personer ur ledningen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna, som är ett av regeringens spetsprojekt, och medlemmar i programmets projektgrupp åker ut till landskapen för att träffa representanter för kommunerna och andra centrala aktörer. Målet är att presentera projektet, höra regionernas synpunkter och uppmuntra regionerna att delta i utvecklingsarbetet.

– Målet med projektet är att få till stånd en övergripande förändring av verksamhetskulturen och servicen så att den blir mer barn- och familjeorienterad. Det är fråga om ett samarbete mellan staten, kommunerna, organisationer och församlingar för att barn och familjer ska få lämpligt stöd vid rätt tidpunkt, berättar styrgruppens ordförande Maria Kaisa Aula.

– Det är en omfattande helhet som baserar sig på samarbete och partnerskap. Att åka ut till landskapen är nödvändigt för att skapa samarbetsnätverk. Vi vill höra regionernas röst och förstå deras särdrag så bra som möjligt, fortsätter Aula.

Som stöd för reformen behövs träning och utbildning. Spetsprojektet beviljar varje landskap som är villigt att delta i utvecklingsarbetet finansiering för att anställa en förändringsagent. Förändringsagentens uppgift är att samla regionens alla aktörer till ett nätverk och sporra dem till förändring.

Ett mål är också att så många kommuner som möjligt ska bilda en grupp bestående av beslutsfattare, tjänstemän och representanter för organisationer och församlingar för att främja och samordna kommunens utvecklingsarbete. Det planeras också att motsvarande grupper ska bildas på landskapsnivå.

– Kommunerna ska också få möjlighet att ansöka om statsunderstöd. Statsunderstöd kan beviljas för regionalt utvecklingsarbete där myndigheter inom olika förvaltningsområden tillsammans förbättrar barnens och föräldrarnas välbefinnande. Utvecklingsarbetet görs i den verksamhetsmiljö som bildas av den nya kommunen och landskapet, berättar programmets projektchef Hanne Kalmari.

Besöken i landskapen är uppdelade i två delar

Besöken i landskapen är uppdelade i två delar: på förmiddagen håller projektets representanter en presentation av projektet för beslutsfattare, såsom ledare för social- och hälsovårdsväsende, bildningsväsende och ungdomsväsende, kommunalt förtroendevalda, ledare för sjukvårdsdistrikt och representanter för organisationer. Eftermiddagens program är avsett för en bredare publik och kan även följas som direktsändning på nätet.  Representanter för kommunernas ungdomsfullmäktige för fram de ungas röst vid besöken.

– Representanter för Institutet för hälsa och välfärd presenterar hurdant nuläget är i fråga om barnens och de ungas välfärd och tjänsterna i den region som vi besöker. Vi presenterar också modeller och planer för hur tjänsterna och verksamhetskulturen kan utvecklas. Av dem framgår det i praktiken vad som ska ändras och hur ändringen fås till stånd.

– Att det i höst blir möjligt att ansöka om statsunderstöd är säkert också något som intresserar deltagarna. Alla detaljer är inte klara ännu, men vi berättar i detta skede vad vi vet, säger Kalmari.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna är ett av spetsprojekten för statsminister Sipiläs regering. Målet är att tjänsterna ska utgå mer från barnens och familjernas behov, ha bättre effekt, bli kostnadseffektivare och bli mer integrerade jämfört med i nuläget.

Ytterligare information

Maria Kaisa Aula, ordförande för projektets styrgrupp, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)luukku.com
Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046, [email protected]

Datum och orter för landskapsbesöken

2.6. Helsingfors, Helsingfors universitet
6.6. Åbo, Ämbetshuset
8.6. Kuopio, Kuopion Musiikkikeskus
9.6. Tammerfors, Tammerfors universitet
13.6. Rovaniemi, Arktikum
14.6. Uleåborg, Lasaret
16.6. Vasa, Vasa universitet (tvåspråkigt)

Dagsprogram

9.30–11.30 Möte med regionala beslutsfattare (för inbjudna gäster)
13.00–16.00 Presentation för chefer och representanter från kommuner, landskap, organisationer och församlingar som arbetar med barn- och familjetjänster (kan även ses som webbsändning)

Anmälan till eftermiddagens program görs här

Projektplan för programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (på finska)

Tillbaka till toppen