Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringen av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
13.3.2017 11.19 | Publicerad på svenska 13.3.2017 kl. 12.09
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och sjukförsäkringslagen. Remisstiden går ut den 12 april.

Regeringens proposition har beretts som ett led i social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Propositionen syftar till att förenhetliga lagstiftningen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård med den nya nationella lagstiftning om organisering, produktion och finansiering av social- och hälsovårdstjänster och om kundernas valfrihet som ingår i totalreformen av social- och hälsovården.

Genom den gällande lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård har EU:s direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (det s.k. patientdirektivet) genomförts i Finland.

Samma grunder för ersättning

I den propositionen som nu sänts ut på remiss föreslås det att den som har anlitat hälsotjänster i EU- och EES-stater samt i Schweiz ska betalas ersättning på samma grunder som om den hade anlitat sådana hälsotjänster i Finland som landskapen ordnar. Kostnader för anlitande av hälsotjänster i andra stater ersätts inte, enligt förslaget.

I propositionen föreslås det också att landskapen ska svara för de kostnader som deras invånare har haft för att anlita hälsotjänster i dessa stater. Vidare föreslås att den statliga ersättningen ska börja omfatta också situationer som följer av tillämpning av barnskyddslagen, mentalvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar och där landskapet har ordnat sjukvård för personer som inte har en hemkommun.

Ytterligare information:

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 239, [email protected]
Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 434, [email protected]

Tillbaka till toppen