Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakiehdotus rajat ylittävästä terveydenhuollosta lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.3.2017 11.19
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi. Lausuntoaika päättyy 12.4.

Hallituksen esitys on valmisteltu osana sote- ja maakuntauudistusta. Esityksen tavoite on saada rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen mukaista uutta kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä, tuottamista ja rahoittamista sekä asiakkaan valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä.

Nykyisellä lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta on saatettu Suomessa voimaan EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa (ns. potilasdirektiivi).

Samat perusteet terveyspalveluja käyttäneiden korvauksille

Lausuntokierrokselle lähteneessä esityksessä ehdotetaan, että EU- ja ETA-valtiossa ja Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettaisiin korvauksia samoin perustein kuin jos henkilö olisi käyttänyt Suomessa maakunnan järjestämiä terveyspalveluja. Muissa valtioissa henkilölle aiheutuneita kustannuksia ei korvattaisi.

Esityksessä ehdotetaan myös, että maakunnat vastaisivat asukkailleen näissä valtioissa terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi ehdotetaan valtion korvauksen laajentamista koskemaan lastensuojelulain, mielenterveyslain ja tartuntatautilain soveltamisesta johtuvia tilanteita, joissa maakunta on järjestänyt sairaanhoitoa kotikuntaa vailla olevalle henkilölle.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen, p. 0295 163 239, [email protected]
neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen, p. 0295 163 434, [email protected]

Sivun alkuun