Hyppää sisältöön
Media

Tavoitteena ehkäistä ulkomailta tulevia covid-19-tartuntoja - lakimuutos eduskuntaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2021 16.38
Tiedote 174/2021

Hallitus esittää tartuntatautilakiin useita väliaikaisia muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin todistusta sairastetusta covid-19-taudista, saadusta covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta covid-19-testistä.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää covid-19-todistusta, hänen pitäisi käydä testissä heti Suomeen saavuttuaan. Niiden, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa tai sairastaneet covid-19-tautia, pitäisi käydä toisessa testissä 3-5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisestaan. Toista testiä koskeva pykälä olisi voimassa 15.10.2021 asti. 

Velvollisuus esittää todistus tai käydä testissä koskisi yli 16-vuotiaita henkilöitä. Laissa määriteltäisiin myös joitakin poikkeusryhmiä, joita todistus- ja testivaatimus ei koskisi. 

Tartuntatautilaissa säädettäisiin rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistuisi vaadittuihin covid-19-testeihin. 

Myös virka-apua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin. Poliisi ja Tulli voisivat antaa virka-apua esimerkiksi poistumiskiellon noudattamisessa, kulkuneuvojen pysäyttämisessä ja liikenteen ohjauksessa. 

Hallitus esitti perjantaina 18.6. tartuntatautilakiin lisättäväksi uudet väliaikaiset säännökset (16 a–16 g, 87 a ja 89 a §:t). Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa 31.12.2021 asti.

Euroopan maissa on käytössä erilaisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään tartuntojen leviämistä rajojen yli. Toimenpiteinä on esimerkiksi karanteeneja, testauksia ja rokotusvaatimuksia matkustajille. Maiden voimassa olevat toimenpiteet voi tarkistaa Euroopan unionin viralliselta verkkosivulta.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, [email protected]
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, [email protected]
Erityisasiantuntija Maija Neva, [email protected]
Lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa, [email protected]
Ylilääkäri Paula Tiittala, [email protected] 

Sivun alkuun