Hoppa till innehåll
Media

Läget i fråga om coronavirusepidemin är stabilt – Situationen följs noggrant

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2020 11.06 | Publicerad på svenska 23.7.2020 kl. 12.36
Pressmeddelande

Coronavirusepidemiläget är fortsatt stabilt i Finland. Under den senaste uppföljningsveckan (13-19.7.2020) anmäldes 40 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Antalet fall har hållits på samma nivå som under de två föregående veckorna. 

En del av de nya fallen hänför sig till kända smittkedjor och klustersmittor som följs upp. Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya infektioner så effektivt som möjligt.

Reproduktionstalet är för närvarande uppskattat till 0,55–95 (sannolikhetsintervallet 90 %). Detta innebär att även om den nedåtgående trenden för nya coronavirussmittor har avstannat, är situationen stabil på riksnivå.

Under den senaste uppföljningsveckan har det gjorts något fler coronavirustester än under de två föregående veckorna. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har hållits på en låg nivå. 

Den rapport av gruppen för lägesbilder och modeller som publicerades i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

I Finland har det fram till den 22 juli 2020 konstaterats 7 362 coronavirusfall. 328 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 6 920, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. Bara 4 patienter vårdades på sjukhus för covid-19 den 22 juli 2020 och ingen av dem fick intensivvård.

Testning nu viktigast

Eftersom begränsningarna i samband med coronavirusepidemin gradvis avvecklas, måste den aktiva testningen fortsätta så att smittkedjorna kan identifieras och brytas i tid. 

Det rekommenderas därför att alla som uppvisar någon slags symptom som har samband med coronaviruset söker sig till laboratorietest. Mer information om testningen:

Mer information

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Tuija Leino, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (Institutet för hälsa och välfärd, modeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, intervjuförfrågningar per sms, tfn 050 3310 314 (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen