Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Läget i fråga om coronavirusepidemin är lugnt – vissa förändringar i smittoläget bör följas noggrant

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2020 10.08 | Publicerad på svenska 2.7.2020 kl. 15.10
Pressmeddelande 170/2020

Enligt den bedömning av coronavirusläget som publicerades i dag den 2 juli 2020 är läget i fråga om coronavirusepidemin fortfarande lugnt i Finland. Antalet sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar är fortfarande litet och det har inte konstaterats någon stor variation i antalet fall jämfört med de två föregående veckorna.

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Det här överskrider målet om en daglig testkapacitet på 10 000 prover som social- och hälsovårdsministeriet ställde upp. Under den senaste uppföljningsveckan har det gjorts fler coronavirustester än under veckan före. Inga större förändringar har observerats i andelen positiva covid-19 fall bland de testade proverna.

I Finland är målet fortsättningsvis att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Det är mycket viktigt att gå och testa sig med mycket låg tröskel. Med hjälp av testning kan smittkällor och smittkedjor utredas och vidare smitta förhindras. 

I Finland beräknas cirka 6 700 personer ha blivit botade från corona, dvs. över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. Bedömningen baserar sig på uppföljning av konstaterade fall under tre veckor (21 dygn).

För närvarande är reproduktionstalet uppskattningsvis 0,65–0,90. Siffran har stigit något jämfört med de föregående veckorna, men är fortfarande under ett. Reproduktionstalet, dvs. R-talet, anger hur många personer en smittad individ i genomsnitt för vidare smittan till. Värdet < 1 innebär att epidemin avmattas.

Inom fjorton sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden den 22–28 juni. Flest nya fall har konstaterats i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  

På bäddavdelningar vårdas 24 patienter. För närvarande intensivvårdas inga patienter med coronavirusinfektion. Antalet patienter inom sjukhus- och intensivvården meddelas i Institutet för hälsa och välfärds lägesrapport varje vecka och på Institutet för hälsa och välfärds lägesbildswebbsida (måndagar, onsdagar och fredagar).

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Syftet med strategin är att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka både en nationell och regional bedömning av epidemiläget.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen