Hoppa till innehåll
Media

Lägesbilden av den digitala hälso- och sjukvården i Finland är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 13.50
Pressmeddelande 165/2022

Den lägesbild för Finland som social- och hälsovårdsministeriet tagit fram utifrån den europeiska referensarkitekturen för digital hälso- och sjukvård är nu färdig. Med hjälp av lägesbilden är det möjligt att bättre än tidigare bedöma färdigheterna och de nödvändiga åtgärderna för att fortsätta utveckla den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.

I Europa har man redan länge främjat den fria rörligheten också genom att utbyta hälsouppgifter över gränserna. Finland, Estland och Kroatien var de första länderna i Europa 2019 som gjorde det möjligt att använda recept och köpa läkemedel på apotek i andra europeiska länder. Europeiska kommissionen driver starkt på utvidgningen av digitala e-hälsotjänster för utbyte av hälsouppgifter mellan länderna bland annat genom ett nytt förslag till förordning. Just nu utvidgas e-tjänsterna till andra medlemsländer och till att gälla nytt datainnehåll, till exempel det europeiska patientsammandraget som Finland har planerat införa 2023. 

I maj 2022 gav Europeiska kommissionen ut ett förslag till förordning om utveckling, hantering och styrning av det europeiska hälsodataområdet. Beredningen av förslaget tog lång tid i anspråk, och arkitekturarbetet spelade också en egen roll i beredningen. Förslaget specificerar kraven på interoperabilitet mellan digitala tjänster och hälsouppgifter när det gäller primär och sekundär användning av data, däribland enskilda personers möjligheter att ta kontroll över sina egna hälsouppgifter samt telemedicin.  

För att kunna utveckla hälsodataområdet har medlemsländerna utarbetat en europeisk referensarkitektur för digital hälso- och sjukvård (eHRA) och en modell för bedömning av ländernas digitala förmågor (eGovERA).  Dessa verktyg är avsedda för medlemsländerna för att de ska få fart på sin digitala utveckling och för att kunna bedöma sina förmågor. Verktygen gör både målbilden för utvecklingen och bedömningen av ansökan om finansiering tydligare. Samtidigt förbättrar de interoperabiliteten.

Ministeriet tog fram Finlands lägesbild utifrån den europeiska referensarkitekturen för digital  hälso- och sjukvård. Avsikten är att lägesbilden används som stöd i arbetet med att utveckla den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Förutom förskrivning och expediering av läkemedel samt patientsammandrag innehåller lägesbilden en bedömning av de digitala förmågorna i fråga om diagnostisk avbildning, konsultationer, laboratorieuppgifter och sekundär användning av patientuppgifter. 

Finlands lägesbild hittar du här:

Mer information: 

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600, [email protected]

Tillbaka till toppen