Hyppää sisältöön
Media

Tilannekuva valmistunut Suomen digitaalisen terveydenhuollon keskeisistä kyvykkyyksistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2022 13.50
Tiedote 165/2022

Sosiaali- ja terveysministeriön eurooppalaisen digitaalisen terveydenhuollon viitearkkitehtuurin pohjalta laatima Suomen tilannekuva on valmistunut. Tilannekuva mahdollistaa rajat ylittävän terveydenhuollon jatkokehittämisen valmiuksien ja tarvittavien toimenpiteiden arvioinnin entistä paremmin.

Euroopassa on pitkään edistetty kansalaisten vapaata liikkumista myös terveystietojen rajat ylittävällä välittämisellä. Suomi, Viro ja Kroatia mahdollistivat rajat ylittävän lääkemääräyksen ja lääkkeen ostamisen toisen eurooppalaisen maan apteekista ensimmäisinä Euroopassa vuonna 2019. Rajat ylittävät terveystiedon palvelujen laajentamista edistetään voimakkaasti Euroopan komission suunnalta mm. uudella säädösehdotuksella. Parhaillaan palveluja laajennetaan muihin jäsenmaihin sekä uusiin tietosisältöihin, kuten eurooppalaiseen potilasyhteenvetoon, jonka Suomi on ottamassa käyttöön 2023. 

Toukokuussa 2022 Euroopan komissio julkaisi säädösehdotuksen eurooppalaisen terveysdata-avaruuden kehittämiseen, hallintaan ja ohjaukseen. Ehdotusta edelsi pitkä valmistelujakso, jossa myös arkkitehtuurityöskentelyllä oli oma roolinsa. Ehdotuksessa tarkennetaan digitaalisten palveluiden ja terveystiedon yhteentoimivuuden vaatimuksia terveystiedon ensi- ja toissijaisen käytön osalta mukaan lukien yksittäisen henkilön mahdollisuus hallita omia terveystietojaan ja telelääketiede. 

Terveysdata-avaruuden kehittämisen tueksi on jäsenmaiden yhteistyössä valmisteltu eurooppalainen digitaalisen terveydenhuollon viitearkkitehtuuri (eHRA) ja sitä täydentävä digitaalisen kyvykkyyden arviointimalli eGovERA. Nämä välineet ovat tarkoitettu jäsenmaiden digitaalisen kehittämisen edistämiseen ja maakohtaisten kyvykkyyksien arviointiin. Välineet on tehty selkeyttämään sekä kehittämisen tavoitekuvaa että rahoitushakujen arviointia. Samalla ne vahvistavat yhteentoimivien ratkaisujen toteuttamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö laati viitearkkitehtuurin arviointimallin pohjalta Suomen tilannekuvan rajat ylittävän terveydenhuollon kehittämisen avuksi. Jo mainittujen palveluiden, eli lääkkeen määräämisen ja toimittamisen sekä potilasyhteenvedon lisäksi tilankuvassa arvioitiin kuvantamisen, konsultaatioiden, laboratoriotietojen sekä potilastiedon toisiokäytön kyvykkyyksiä. 

Suomen tilannekuvan voit lukea täältä:

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 029 5163 600, [email protected]

Sivun alkuun