Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Guiden om konstaterande av människans död har upphävts som föråldrad – ny lagstiftning bereds

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2016 10.30
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att man tar ur bruk guiden ”Konstaterande av människans död. En guide för hälso- och sjukvårdspersonalen” (Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:5). Den föråldrade guiden strider delvis mot den gällande lagstiftningen.

I lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) och förordningen (948/1973) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna (27/2004) föreskrivs om normer som gäller dödskriterier. Dessa är förpliktande och ska följas för konstaterande av att döden har inträtt. Expertanvisningar om praxis vid konstaterande av att döden har inträtt finns också tillgängliga i verksamhetsenheterna.

Lagstiftningen om utredande av dödsorsak ses över i sin helhet. En total översyn bereds för närvarande i en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Avsikten är att utveckla lagstiftning och praxis. Målet är en reglering som garanterar människors rättsskydd och även svarar mot behoven i praktiken. Vid beredningen granskas särskilt praxis vid konstaterande av att döden har inträtt. Avsikten är att som en del av arbetsgruppens arbete utarbeta nya anvisningar som motsvarar den nya lagstiftningen.

Ytterligare uppgifter:

Merituuli Mähkä, jurist, tfn 029 516 3575

webbnyheter
Tillbaka till toppen