Hyppää sisältöön
Media

Kuoleman toteamista koskeva opas on kumottu vanhentuneena - uutta lainsäädäntöä valmistellaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2016 10.30 | Julkaistu suomeksi 28.10.2016 klo 10.39
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa, että se poistaa käytöstä vuonna 2004 valmistuneen oppaan ”Kuoleman toteaminen. Opas terveydenhuollon henkilöstölle” (STM:n oppaita 2004:5). Vanhentunut opas on osin ristiriidassa vallitsevan lainsäädännön kanssa.

Kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa (459/1973) ja asetuksessa (948/1973) sekä kuoleman toteamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (27/2004) säädetään kuoleman toteamista koskevista normeista, joita kuoleman toteamisessa on velvoittavina noudatettava. Kuoleman toteamisen käytänteistä on toimintayksiköissä käytössä myös asiantuntijaohjeita.

Kuolemansyyn selvittämisen lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Kokonaisuudistusta valmistellaan parhaillaan STM:n asettamassa työryhmässä. Tarkoituksena on kehittää lainsäädäntöä ja käytänteitä. Tavoitteena on ihmisten oikeusturvan takaava sääntely, joka myös vastaa käytännön tarpeisiin. Valmistelussa on otettu erityiseen tarkasteluun kuoleman toteamisen käytännöt.  Osana työryhmän työtä on tarkoitus laatia uusi ohjeistus vastaamaan uutta lainsäädäntöä.

Lisätietoja:

lakimies Merituuli Mähkä, p. 029 516 3575

Sivun alkuun