Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetet av kommittén som dryftat en reform av rehabiliteringen fortsätts på många fronter

Social- och hälsovårdsministeriet
25.1.2018 11.09
Nyhet

I den slutrapport som kommittén som dryftat en reform av rehabiliteringen publicerade i november 2017 finns 55 olika utvecklingsförslag. För att genomföra kommitténs förslag håller social- och hälsovårdsministeriet på att inleda ett fortsatt arbete som bland annat gäller en allmän verksamhetsmodell för rehabilitering, bedömning av funktions- och arbetsförmågan och en klientplan.

De förslag som gäller lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster ska börja beredas som en del av den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Dessutom ska grunderna för tillgång till rehabilitering utvecklas för säkerställandet av tillgången till tjänster, till stöd för ordnandet av tjänsterna i landskapen och säkerställandet av ett gemensamt genomförande.

De förslag som gäller socialförsäkringssystemens, bland annat Folkpensionsanstaltens och arbetspensionsanstalternas, rehabiliteringsprocesser och arbetsfördelning bereds som en egen helhet. Arbetet påbörjas så snart som möjligt under 2018.

Ett separat utlåtande kommer inte att begäras om den rapport som rehabiliteringskommittén har publicerat eftersom olika aktörer för rehabilitering fanns företrädda i stor utsträckning i rehabiliteringskommittén och kommittén hörde flera sakkunniga. Utlåtanden om de förslag som i sinom tid kommer att färdigställas med stöd av kommitténs förslag begärs på sedvanligt vis.

Utredare ska dryfta system för överklagande i rehabiliteringsärenden

Kommittén föreslog att ansvaret för ordnande av medicinsk rehabilitering och rehabiliterande psykoterapi på längre sikt överförs till landskapen. Detta förutsätter att rättssäkerhetsfrågorna utreds särskilt i fråga om överklagande. Utredningsarbetet gäller rättsmedel inom social- och hälsovårdstjänster och rehabiliteringstjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet har som utredare för denna uppgift utnämnt professor Raija Huhtanen och professor emeritus Kaarlo Tuori. Utredningsarbetet hänför sig till beredningen av förenklingen av flerkanalsfinansieringen av social- och hälsovården som är en del av social- och hälsovårdsreformen.

Ytterligare information

Outi Antila, överdirektör, tfn 02951 63164, fornamn.e[email protected]

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 02951 63338, [email protected]

Rapport: Förslag till reform av rehabiliteringssystemet från kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen

Tillbaka till toppen