Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntoutuksen uudistamiskomitean työtä jatketaan monella saralla

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.1.2018 11.09
Uutinen

Kuntoutuksen uudistamiskomitean marraskuussa 2017 julkaistussa loppuraportissa on 55 erilaista kehittämisehdotusta. Komitean ehdotusten toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistymässä jatkotyö muun muassa kuntoutuksen yleistä toimintamallia, toiminta- ja työkyvyn arviointia ja asiakassuunnitelmaa koskevista ehdotuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulainsäädäntöä koskevia ehdotuksia ryhdytään valmistelemaan osana sote-uudistuksen jatkovalmistelua. Lisäksi kuntoutukseen pääsyn perusteita kehitetään asiakkaan palveluiden saatavuuden varmistamiseksi, maakuntien järjestämisen tueksi ja yhtenäisen toimeenpanon varmistamiseksi.

Sosiaalivakuutusjärjestelmien, muun muassa Kelan ja työeläkelaitosten, kuntoutusprosesseja ja työnjakoa koskevat ehdotukset valmistellaan omana kokonaisuutenaan. Työ aloitetaan mahdollisimman pian vuoden 2018 aikana.

Kuntoutuskomitean julkaisemasta raportista ei erikseen pyydetä lausuntoa, koska uudistamiskomiteassa oli laaja-alaisesti edustettuna eri kuntoutuksen toimijoita ja komitea kuuli useita asiantuntijoita. Komitean ehdotusten pohjalta aikanaan valmistuvista esityksistä pyydetään lausunnot normaaliin tapaan.

Selvityshenkilöt pohtimaan kuntoutukseen liittyvää muutoksenhakujärjestelmää

Komitea ehdotti, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuu siirtyisi pidemmällä aikavälillä maakunnille. Tämä edellyttää oikeusturvakysymysten selvittämistä erityisesti muutoksenhaun osalta. Selvitystyö koskee oikeusturvakeinoja sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt tähän tehtävään selvityshenkilöiksi professori Raija Huhtasen ja professori emeritus Kaarlo Tuorin. Selvitystyö liittyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisen valmisteluun, joka on osa sote-uudistusta.

Lisätietoja

Outi Antila, ylijohtaja, p. 02951 63164, etunimi.su[email protected]

Kirsi Varhila, ylijohtaja, p. 02951 63338, [email protected]

Raportti: Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi

Sivun alkuun