Hoppa till innehåll
Media

Temporära begränsningar av kommunernas utläggningar och investeringar inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2016 12.00
Pressmeddelande 14/2016

Man ämnar med en temporär lag begränsa kommunernas och samkommunernas möjligheter till total utläggning av verksamheten samt stora investeringar inom social- och hälsovården. Avsikten är att säkerställa att kostnadsbesparingsmålet i samband med social- och hälsovårdsreformen uppnås och att trygga ett regionalt ändamålsenligt nätverk av tjänster, där tjänsterna är integrerade på ett klientorienterat sätt. Det är viktigt att de framtida självstyrande områdena kan ordna invånarnas tjänster på ett sätt som är jämlikt och ändamålsenligt med tanke på helheten.

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer godkände dessa huvudriktlinjer den 4 februari. De exakta detaljerna i fråga om begränsningarna kommer att klarna under beredningens gång.


Under tiden som beredningen av social- och hälsovårdsreformen pågått har kommunerna och samkommunerna fattat beslut där bakgrunden är en strävan att hålla kvar de nuvarande social- och hälsovårdstjänsterna inom den egna kommunen eller att öka de resurser som är bundna till den egna kommunens tjänster. 


Sådana åtgärder är bl.a. stora fastighetsinvesteringar och s.k. totala utläggningar, där tjänsterna helt och hållet eller nästan helt och hållet köps av en privat aktör på ett väldigt långt kontrakt, som kan gälla t.o.m. över tio år framåt.


Då kommer det framtida självstyrande området att vara bundet till det utläggningskontrakt som kommunen har ingått. Det kan försvaga det självstyrande områdets möjligheter att ordna tjänsterna jämlikt och kostnadseffektivt på ett större område. Det självstyrande området kan då inte nödvändigtvis inom ett större område utnyttja den personal som är bunden till tjänsterna för en kommuns invånare.

För att säkerställa att målen för reformen uppnås är det motiverat att begränsa sådana åtgärder med en temporär lag redan innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.
 

Social- och hälsovårdsministeriet bereder i samarbete med finansministeriet en temporär lag som avses bli lämnad till riksdagen så snart som möjligt. Den temporära lagen ska innehålla behövliga bestämmelser för att begränsa rättshandlingar. Investeringar som förbättrar produktiviteten och övriga ändamålsenliga investeringar kommer att tryggas. Den temporära lagen avses gälla till utgången av 2018, dvs. fram till det att organiseringsansvaret för social- och hälsovården överförs från kommunerna och samkommunerna till de självstyrande områdena.

Det här är en svensk översättning av pressmeddelandet som publicerats 5.2. kl 12.

Ytterligare information:

Projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, SHM och FM, tfn 02951 63012

regeringsråd Päivi Salo, tfn 02951 63113

specialmedarbetare Hanna-Maija Kause, tfn 050 566 7949

Juha Rehula alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen