Hyppää sisältöön
Media

Kuntien sote-ulkoistamisiin ja investointeihin väliaikaisia rajoituksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2016 12.00
Tiedote 14/2016

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksia ja suuria investointeja aiotaan rajoittaa määräaikaisella lailla. Tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet kustannussäästöjen saavuttamisesta sekä alueellisesti tarkoituksenmukainen palveluverkko, jossa palvelut on integroitu asiakaskeskeisesti. On tärkeää, että tulevat itsehallintoalueet voivat järjestää asukkaiden palvelut yhdenvertaisesti ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Hallituksen reformiministeriryhmä hyväksyi nämä päälinjaukset 4. helmikuuta. Rajoitusten tarkat yksityiskohdat selviävät valmistelun kuluessa.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun aikana kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet ratkaisuja, joiden taustalla on pyrkimys betonoida oman kunnan alueelle nykyiset sote-palvelut tai kasvattaa oman kunnan palveluihin sidottuja voimavaroja.
 
Tällaisia toimia ovat mm. suuret kiinteistöinvestoinnit sekä ns. kokonaisulkoistukset, joissa palvelut ostetaan kokonaan tai lähes kokonaan yksityiseltä toimijalta erittäin pitkäaikaisella, jopa yli 10 vuoden sopimuksella.

Tällöin tuleva itsehallintoalue sidotaan kunnan aiemmin tekemän ulkoistussopimuksen velvoitteisiin. Se voi heikentää itsehallintoalueen mahdollisuuksia järjestää palvelut laajemmalla alueella yhdenvertaisesti ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Itsehallintoalue ei välttämättä voi hyödyntää esimerkiksi yhden kunnan asukkaiden palveluihin sidottua henkilöstöä laajemmin alueellaan.
 
Uudistuksen tavoitteiden turvaamiseksi olisi perusteltua rajoittaa näitä toimia määräaikaisella lailla jo ennen sote-uudistuksen voimaantuloa.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa määräaikaisen lain annettavaksi eduskunnalle mahdollisimman pian. Määräaikainen laki sisältäisi tarpeelliset säännökset oikeustoimien rajoittamiseksi. Tuottavuutta parantavat ja muut tarkoituksenmukaiset investoinnit turvataan. Määräaikainen laki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille.

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012
hallitusneuvos Päivi Salo, p. 02951 63113
erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949

Juha Rehula alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun