Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Klientavgifter för social- och hälsovård och handikappförmåner vid utkomststöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2018 13.06
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet vill med kommuninfon förtydliga förhållandet mellan olika former av utkomststöd och klientavgifter samt påminna om skyldigheten att nedsätta eller efterskänka klientavgifter om dessa hotar personens förmåga att klara sig på egen hand.

Beviljandet av grundläggande utkomststöd och utbetalningen av stödet överfördes från kommunerna till Folkpensionsanstalten vid ingången av 2017. Överföringen visade olika praxis i kommunerna i fråga om förfarandet vid fastställande och nedsättning av klientavgifterna. När kommunen hade ansvaret för hela servicehelheten visade sig utkomststödet vara en lätt praxis för att lösa klienters betalningssvårigheter i fråga om klientavgifterna.

Dock är utkomststödet till sin natur det ekonomiska stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Innan stöd beviljas ska först alla primära förmåner och stödformer utredas. En av stödformerna är efterskänkning eller nedsättning av klientavgifter inom social- och hälsovården. Kommunen ska efterskänka eller nedsätta klientavgiften när uttagande av avgiften äventyrar personens eller familjens förutsättningar för utkomst.

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att bestämmelsen är förpliktande i fråga om påförda avgifter för socialvårdstjänster och avgifter för hälsovård enligt personens betalningsförmåga. Det huvudsakliga syftet med lagstiftningen om klientavgifter är att avgiften som tas ut för tjänsten inte ska förhindra användning av tjänsten.

Kommunen har en skyldighet att instruera och informera klienten i ärenden relaterade till fastställande, nedsättning och efterskänkning av klientavgiften. Kommunerna måste identifiera de situationer där en avgift som tas ut efter inkomst kan efterskänkas redan när klienten hänvisas till tjänsten. Kommunerna kan genom avtal inte överföra ansvaret för och risken vid indrivning av klientavgifter på tjänsteproducenten.

Social- och hälsovårdsministeriet vill också påminna tolkare av lagen om utkomststöd om rådgivning till klienter. När verksamhetsansvaret fördelas mellan FPA och kommunerna är det särskilt viktigt att båda handleder och hjälper klienten att nå ett skäligt slutresultat i sitt ärende.

Ytterligare information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278

Tillbaka till toppen