Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja vammaisetuudet toimeentulotuessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2018 13.06
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa selkeyttää kuntainfolla toimeentulotuen eri lajien ja asiakasmaksujen suhdetta sekä muistuttaa velvollisuudesta alentaa tai poistaa asiakasmaksuja, jos ne uhkaavat henkilön omatoimista selviytymistä.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja tuen maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Tämä siirto toi esiin kuntien erilaiset käytännöt asiakasmaksujen määräämisen ja alentamisen käytännöissä. Kun kunta vastasi koko palvelukokonaisuudesta, toimeentulotuki näyttäytyi helppona käytäntönä ratkaista asiakkaiden maksuvaikeuksia asiakasmaksuissa.

Toimeentulotuki on kuitenkin luonteeltaan viimesijainen sosiaalihuoltoon kuuluva taloudellinen tuki. Ennen sen myöntämistä on selvitettävä kaikki ensisijaiset etuudet ja tukimuodot. Yksi tukimuodoista on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen. Kunnan on jätettävä asiakasmaksu perimättä tai alennettava sitä silloin, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että säännös on velvoittava sosiaalihuollon palveluista määrätyissä maksuissa ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätyissä maksuissa. Asiakasmaksulainsäädännön päätarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu muodostu esteeksi palvelun käytölle.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa. Kunnissa on tunnistettava tilanteet, joissa tulojen mukaan perittävä maksu voidaan jo palveluun ohjatessa päättää jättää perimättä. Kunnat eivät voi sopimuksilla siirtää asiakasmaksujen perimisvastuuta ja -riskiä palveluntuottajalle.

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa myös muistuttaa toimeentulotukilain tulkitsijoita asiakkaiden neuvomisesta. Silloin kun toimintavastuu jakautuu Kelalle ja kunnille, on erityisen tärkeää, että molemmat opastavat ja avustavat asiakasta pääsemään asiassaan kohtuulliseen lopputulokseen.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Ritva Liukonen, p. 0295 163 278

Sivun alkuun