Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Rätten till Folkpensionsanstaltens medicinska rehabilitering utvidgas

Social- och hälsovårdsministeriet
22.12.2015 13.53
Nyhet

Den 1 januari 2016 träder ändringar i kraft gällande den medicinska rehabilitering som ordnas av FPA. Det krävs inte längre att den sökande får handikappbidrag eller vårdbidrag med förhöjt belopp för att kunna få medicinsk rehabilitering. Namnet på rehabiliteringen ändras till krävande medicinsk rehabilitering.

Beviljandet av rehabiliteringen grundar sig på sjukdom eller skada, till dem anslutna begränsningar och betydande svårigheter i att klara av vardagssysslor samt på ett behov av rehabilitering under minst ett år. Vid bedömningen av rehabiliteringsbehovet beaktar man på ett övergripande sätt de faktorer som påverkar funktionsförmågan. Ändringen beräknas öka antalet personer som har rätt till FPA:s medicinska rehabilitering med 7 700 personer från och med 2017.

Också rehabiliteringens innehåll förnyas. Målet med krävande medicinsk rehabilitering är att stöda personen att klara av vardagssysslor. Dessutom främjas personens delaktighet t.ex. i hemmet, i studier eller i arbetet. Målet är att personen ska kunna använda det som övats vid rehabiliteringen i sin egen vardag. Rehabiliteringen ska även i framtiden vara förenlig med god rehabiliteringspraxis och basera sig på särskild sakkunskap.

På samma sätt som i dag så ordnar FPA inte heller i fortsättningen rehabilitering för dem som är i offentlig institutionsvård.  FPA ordnar inte heller rehabilitering för dem vars rehabilitering är i omedelbar anslutning till sjukvården. Enligt lagen ska FPA ordna krävande medicinsk rehabilitering för personer under 65 år. Efter detta övergår ansvaret att ordna rehabiliteringen till personens hemkommun.

Tidigare hade rehabiliteringen namnet medicinsk rehabilitering för gravt handikappade.

Kommuninfo 16

Ytterligare information:

direktör Liisa Siika-Aho, tfn 02951 63085, [email protected]

regeringssekreterare Milja Tiainen, tfn 02951 63579, [email protected]

överinspektör Hanna Nyfors, tfn 02951 63399, [email protected]

Kommuninfo
Tillbaka till toppen