Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Anvisningar om ordnande av socialjourerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2018 16.01
Nyhet

Kommunerna har ställt många frågor om socialvården i samband med jourreformen inom social- och hälsovården. Därför ger social- och hälsovårdsministeriet i Kommuninfo kommunerna anvisningar om vad de ska beakta vid ordnandet av socialjourerna i enlighet med de bestämmelser som trädde i kraft 2017 och 2018.

Syftet med reformen har varit att stärka socialvårdens jourtjänster i samband med hälso- och sjukvårdens jourverksamhet. Detta gör det möjligt att ge ändamålsenliga tjänster vid rätt tidpunkt. Samtidigt bör man fästa vikt vid att servicen och jouren fungerar även under tjänstetid.

Från ingången av 2018 ska socialjour ordnas vid hälso- och sjukvårdens samjour dygnet runt i samma lokaler under tjänstetid åtminstone på följande orter: Helsingfors, Åbo, Björneborg, Tammerfors, Lahtis, Villmanstrand, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Uleåborg, Rovaniemi, Tavastehus, Kotka, Vasa, S:t Michel, Karleby, Kajana, Kemi och Nyslott.

I samband med jourreformen ska det sociala arbetet beaktas som helhet. Det sociala arbete och den sociala handledning som sker inom hälso- och sjukvården ska ännu bättre samordnas med både jourarbetet och det arbete som utförs inom det övriga kommunala socialväsendet.

Enligt socialvårdslagen ska jourenheter ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att servicekvaliteten och klientsäkerheten ska tillgodoses. Multiprofessionella team är ett rekommendabelt sätt att ordna social- och krisjouren. Varje jourenhet ska till sitt förfogande ha en socialarbetare som står i tjänsteförhållande till kommunen eller samkommunen och som har omfattande rättigheter att fatta beslut.

Socialjouren ska organiseras så att den kan kontaktas dygnet runt. Kommuninvånarna ska enkelt kunna få tag på information om vilket nummer de kan ringa för att få kontakt med socialjouren eller vart de kan gå när de behöver hjälp.

Kommunerna ska se till att myndigheterna dygnet runt kan få kontakt med socialjouren via Virve, och att den jourhavande vid socialjouren alltid använder Virve-terminal 24/7 både under tjänstetid och utanför tjänstetid.

Ytterligare information

Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163593

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295 163204

Tillbaka till toppen