Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Placering av barn från utlandet i Finland eller från Finland i ett annat land

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2018 9.52
Nyhet

Barn från utlandet har placerats i Finland i vård utom hemmet inom barnskyddet. Även finländska barn har placerats utomlands. Social- och hälsovårdsministeriet anser att dessa gränsöverskridande barnskyddssituationer är problematiska och vill klargöra situationen med en kommuninfo.

Enligt ministeriet är särskilt övervakningen av verksamheten ett problem. De finländska barnskyddsmyndigheterna är behöriga endast inom finländskt territorium. På motsvarande sätt är de myndigheter som placerar barn från utlandet i Finland inte behöriga här.

Placering utomlands förutsätter alltid att man sätter sig in i lagstiftningen i det land där barnet placeras. Bedömningen av situationen för ett barn som har placerats i ett annat land liksom övervakningen av platsen för vård utom hemmet och annan verksamhet i samband med placeringsprocessen ska ske i samarbete med myndigheterna i det andra landet. Innan ett barn placeras utomlands bör de behöriga myndigheterna i placerarkommunen och placeringskommunen skriftligen avtala om bland annat kostnaderna för verksamheten och förfarandet vid lösning av konfliktsituationer.

Läs hela Kommuninfo 5/2018: Placering av barn från utlandet i Finland eller från Finland i ett annat land

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581
Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596

Tillbaka till toppen