Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Hemservice för barnfamiljer och handläggningstider inom barnskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2018 13.38
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet vill med en kommuninfo påminna om tillgången till hemservice för barnfamiljer och tydliggöra beräkningen av tidsfristerna inom barnskyddet. Det väsentliga är att barn och familjer får i tid det stöd som de behöver och endast de som i själva verket behöver hänvisas till att bli klienter inom barnskyddet.

Från ingången av 2015 föreskrevs det att nödvändig hemservice för barnfamiljer är en subjektiv rätt. Hemservice tillhandahålls på grund av funktionsnedsättande orsak, såsom sjukdom eller förlosning, eller i en särskild familje- eller livssituation, såsom skilsmässa mellan föräldrarna eller en familjemedlems svåra sjukdom. Hemservice ska ordnas som allmän familjeservice. 

Barnskyddsklienter har också motsvarande rätt att få hemservice. Syftet med hemservicen är att stödja familjer i deras vardag och stärka deras egna resurser. Ett annat syfte med hemservicen för barnfamiljer är att fungera som ett effektivt förebyggande barnskydd.

Bedömningen ska göras utan dröjsmål och inledas senast den sjunde vardagen efter det att ärendet har inletts. I praktiken är målet att innan en bedömning av servicebehovet påbörjas avgöra om man i ett ärende behöver bedöma det eventuella barnskyddsbehovet och till denna del följa bestämmelserna i barnskyddslagen eller om det ska göras en bedömning av servicebehovet utan att barnskyddsbehovet utreds.

Bedömningen av servicebehovet ska göras inom tre månader från det att ärendet inleddes, oberoende av om ärendet omfattar en bedömning av barnskyddsbehovet eller inte. För att det ska finnas tillräckligt med tid att bedöma barnskyddsbehovet är det särskilt viktigt att bedöma barnets situation som helhet genast när bedömningen av servicebehovet påbörjas. Bedömningen kompletteras vid behov i samband med att en klientplan upprättas.

Läs hela kommuninfo 8/2018: Hemservice för barnfamiljer och handläggningstider inom barnskyddet

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581
Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596

Tillbaka till toppen