Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Lapsiperheiden kotipalvelut ja lastensuojelun käsittelyajat

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.4.2018 13.38
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kuntainfolla muistuttaa lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuudesta sekä selkeyttää lastensuojelun määräaikojen laskenta. Olennaista on, että lapset ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ajoissa ja lastensuojelun asiakkuuteen ohjautuvat vain ne, jotka tosiasiassa tarvitsevat juuri lastensuojelun palvelua.

Vuoden 2015 alusta lähtien lapsiperheiden välttämättömät kotipalvelut säädettiin subjektiiviseksi oikeudeksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden tai synnytyksen, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen, kuten erotilanteen tai läheisen vaikean sairauden, perusteella. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna.

Myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saamiseen. Kotipalvelun tarkoituksena on tukea perheitä heidän arjessaan ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Lapsiperheiden kotipalvelun on tarkoitus myös toimia tehokkaana ehkäisevänä lastensuojeluna.

Palvelutarpeen arvioiminen tulee tehdä viivytyksettä ja aloittaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Käytännössä ennen palvelutarpeen arvioimisen käynnistämistä pyritään ratkaisemaan se, lähdetäänkö asiassa arvioimaan mahdollista lastensuojelun tarvetta ja noudattamaan tältä osin lastensuojelulain mukaisia säännöksiä vai tehdäänkö palvelutarpeen arviointi ilman lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Palvelutarpeen arviointi on tehtävä viimeistään 3 kuukaudessa asian vireille tulosta riippumatta siitä sisältyykö siihen lastensuojelun tarpeen arviointi vai ei. Jotta lastensuojelun tarpeen arvioinnille jää riittävästi aikaa, on lapsen kokonaistilanteen arviointiin kiinnitettävä erityistä huomiota heti palvelutarpeen arvioinnin alkaessa. Arviota täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelman tekemisen yhteydessä.

Lue koko kuntainfo 8/2018: Lapsiperheiden kotipalvelut ja lastensuojelun käsittelyajat

Lisätietoja

Sosiaalineuvos Marjo Malja, puh. 0295 163 581
Neuvotteleva virkamies Annika Parsons, puh. 0295 163 596

Sivun alkuun