Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2016 15.02
Nyhet

Enligt lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008) ska beloppet av vissa underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd justeras kalenderårsvis från ingången av året i enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet (1951:10=100). Den årliga ändringen beräknas utifrån levnadskostnadsindexets poängtal för oktober i år och oktober förra året.

Ersättningar som avses i lagen är underhållsbidrag enligt äktenskapslagen (234/1929), lagen om underhåll för barn (704/1975) och skadeståndslagen (412/1974), ersättningar enligt brottsskadelagen (1204/2005) som betalas ut som periodiskt understöd för inkomstförlust eller förlust av underhåll eller förlust av den underhållsskyldige, samt underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Levnadskostnadsindexets poängtal var 1911 i oktober 2015 och 1920 i oktober 2016. Levnadskostnadsindex steg med 0,47 procent från oktober 2015 till oktober 2016. Därmed höjs vissa underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som anges i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna med 0,47 procent från och med 1.1.2017.

Justeringen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 155,50 euro per kalendermånad från och med 1.1.2017. Fullt underhållsstöd är nu 154,77 euro per månad och därmed stiger stödet med 0,73 euro per månad.

Läs hela kommuninfo (pdf)

För mer information

Underhållsstöd: Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 02951 63242, [email protected]

Underhållsbidrag: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50260, [email protected]

Detta kommuninfo ersätter kommuninfot 12/2016 (13.12.2016), i vilket det meddelades att underhållsbidragets fulla belopp skulle vara 155,49 euro per månad per barn. Den riktiga summan är 155,50 euro.

Tillbaka till toppen