Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2017

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2016 15.02
Uutinen

Lain eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan.

Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain (234/1929), lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) ja vahingonkorvauslain (412/1974) tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa (1204/2005) tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa (580/2008) tarkoitettu elatustuki.

Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1911 lokakuussa 2015 ja 1920 lokakuussa 2016. Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016 0,47 prosenttia. Näin ollen laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia nostetaan 0,47 prosenttia 1.1.2017 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,50 euroa kuukaudessa lasta kohden. Nyt täysi tuki on 154,77 euroa kuukaudessa, joten tuki nousee 0,73 euroa kuukaudessa.

Lue koko kuntainfo taulukoineen (pdf)

Lisätietoja

Elatustuki: hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 63242, sähköposti: [email protected]

Elatusapu: lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50260, sähköposti: [email protected]

Kuntainfoa on korjattu 20.12.2016. Täysimääräisen elatustuen oikea määrä on 155,50 euroa kuukaudessa.

Sivun alkuun