Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Stöd till kommunerna för hantering av fastighetsrisker i samband med social- och hälsovårdsreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
22.9.2016 14.57
Pressmeddelande 145

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer godkände den 22 september förslag till åtgärder som ska börja beredas för att minska kommunernas fastighetsrisker i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Enligt förslagen kunde kommunerna beviljas höjd statsandel enligt prövning eller statsunderstöd på ett sätt som bestäms närmare vid fortsatt beredning. Dessutom ska kommunerna ges stöd för fastighetsutveckling och marknadsföring. 

Åtgärderna hänför sig till de riktlinjer som regeringen enades om den 5 april 2016. Enligt de riktlinjerna ska man under den fortsatta beredningen försöka finna gemensamma lösningar på nationell nivå för att utveckla de fastigheter som blir kvar hos kommunerna, så att oanvända kommunala fastigheter inte blir till en belastning som bärs enbart av de enskilda kommunerna.

Avsikten är att landskapen under en treårig övergångsperiod ska hyra alla de utrymmen som används för den verksamhet som hör till landskapens organiseringsansvar. Efter det kan det hända att en del av kommunernas lokaler blir överflödiga.

Enligt ministerarbetsgruppen för reformer kunde man för att minska fastighetsriskerna använda sig av den bestämmelse om höjning av statsandelen enligt prövning som redan nu finns i lagen om statsandel för kommunal basservice. Det är möjligt att höja statsandelen till en kommun, om kommunen behöver extra stöd på grund av exceptionella ekonomiska svårigheter. Vid den fortsatta beredningen ska man bedöma om det finns behov av att till denna del göra ändringar i lagen om statsandel för kommunal basservice. Ett annat alternativ är att med stöd av statsunderstödslagen bevilja statsunderstöd för ändamålet.

Vid beviljande av understöd enligt prövning skulle de enskilda kommunernas situation granskas för sig. Även riskerna i anslutning till fastigheterna realiseras väldigt olika och vid olika tidpunkter beroende på kommun.

Man kunde också erbjuda kommunerna stöd för utveckling och marknadsföring av fastigheterna. Det är viktigt att kommunerna har incitament att försöka finna alternativa användningsändamål för de fastigheter som de äger. Det nationella servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning som ska ägas av landskapen kommer att erbjuda kommunerna stöd och sakkunskap. Dessutom kunde bolaget sköta försäljning av kommunala fastigheter på uppdrag av kommunerna.

Ministerarbetsgruppen för reformer beslutade att dessa åtgärder nu ska börja beredas under ledning av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Regeringen fattar beslut om genomförandet och finansieringen av åtgärderna i samband med att planen för de offentliga finanserna utarbetas.

Som bakgrundsmaterial för åtgärdsförslagen användes en utredning som gjorts om kommunernas fastighetsrisker i samband med social- och hälsovårdsreformen. Utredningen offentliggjordes som utkast den 19 september. I utredningen identifierades bl.a. sådana fastighetstyper som riskerar att bli oanvända efter reformen.

Länkar:

Utredning om kommunernas fastighetsrisk i samband med social- och hälsovårdsreformen, utkast av NHG (på finska) 2.9.2016

http://alueuudistus.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/selvitys-sote-uudistuksen-vaikutuksista-kuntien-kiinteistoihin


Mer information om egendomsarrangemangen i samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen (regionreformen.fi)

http://alueuudistus.fi/omaisuusjarjestelyt

Ytterligare information:

  • Tuomas Pöysti, ordförande, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 0295 163 012
  • Helena Tarkka, överdirektör, FM, tfn 0295 530 141
  • Raija Volk, direktör, SHM, tfn 0295 163 263

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 22.9.2016.

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen