Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnille tukea kiinteistöriskien hallintaan sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö
22.9.2016 14.57
Tiedote 145

Hallituksen reformiministeriryhmä hyväksyi 22. syyskuuta ehdotukset toimenpiteistä, joita aletaan valmistella kuntien kiinteistöriskien vähentämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Kunnille voitaisiin myöntää valtionavustusta tai harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta jatkovalmistelussa tarkemmin määriteltävällä tavalla. Lisäksi kunnille annetaan tukea kiinteistökehitykseen ja markkinointiin. 

Toimenpiteet liittyvät hallituksen 5.4.2016 linjauksiin. Tuolloin hallitus linjasi, että jatkovalmistelussa etsitään kansallisesti yhteiset ratkaisut kunnille jäävien kiinteistöjen kehittämiseen siten, että kuntien käyttämättä jäävät kiinteistöt eivät jää yksinomaan yksittäisten kuntien rasitteeksi.

Tarkoitus on, että maakunta vuokraa kaikki sen järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan käyttämät tilat kolmen vuoden siirtymäkauden ajaksi. Sen jälkeen osa kuntien tiloista saattaa jäädä käyttämättä.

Reformiministeriryhmän mukaan kiinteistöriskien vähentämiseen voitaisiin käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuuslakiin jo nyt sisältyvää säännöstä harkinnanvaraisen, korotetun valtionosuuden maksamisesta. Kunnan valtionosuuden korottaminen on mahdollista, jos kunta tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten talousvaikeuksien vuoksi. Jatkovalmistelussa arvioidaan tarve tarkistaa valtionosuuslakia tältä osin. Vaihtoehtona on antaa valtionavustuslain perusteella tarkoitukseen valtionavustusta.

Harkinnanvaraista tukea myönnettäessä kunnan tilannetta tarkasteltaisiin tapauskohtaisesti.  Myös kiinteistöihin liittyvät riskit toteutuvat hyvin tapauskohtaisesti ja ajallisesti eri aikoina.

Toiseksi kunnille voitaisiin tarjota tukea kiinteistökehitykseen ja markkinointiin. On tärkeää, että kunnilla on kannustimia etsiä vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia omistamilleen kiinteistöille. Maakuntien omistama valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus antaisi kunnille tukea ja asiantuntemusta. Lisäksi yhtiö voisi ottaa myyntiin kuntien kiinteistöjä kuntien toimeksiannon perusteella.

Reformiministeriryhmä päätti, että näitä toimia aletaan nyt valmistella valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Toimenpiteiden toteuttamisesta ja rahoituksesta päättää hallitus julkisen talouden suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Toimenpide-ehdotusten taustatietona on hyödynnetty selvitystä kuntien kiinteistöriskeistä sote-uudistuksessa. Selvitysluonnos julkaistiin 19. syyskuuta. Selvityksessä mm. tunnistettiin kiinteistötyyppejä, joihin liittyy riski jäädä käyttämättömiksi.

Linkit:

Lisätietoja:

  • puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 0295 163012
  • ylijohtaja Helena Tarkka, VM p. 02955 30141
  • johtaja Raija Volk, STM p. 02951 63263
alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun