Hoppa till innehåll
Media

Information till kommuner om reformen av jämställdhetslagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2015 14.25
Nyhet

Jämställdhetslagen reformerades i början av året i samband med den totala översynen av diskrimineringslagen.

I och med reformen förbjuder jämställdhetslagen diskriminering på grund av kön även i fall då denna baserar sig på en persons könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med förbud mot diskriminering är att förhindra sådan diskriminering som personer som tillhör könsminoriteter, såsom transkönade, upplever.

Myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare ska förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck och beakta detta i jämställdhetsplaneringen.

I och med lagreformen utvidgas jämställdhetsplaneringen vid läroanstalterna till att även gälla grundläggande utbildning. De bestämmelser som gäller arbetsplatsernas jämställdhetsplaner har också preciserats för att de effektivare ska främja jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Det finns information om jämställdhetslagen och könets mångfald i broschyrer som social- och hälsovårdsministeriet har publicerat och som riktar sig till myndigheter, läroanstalter och arbetsplatser. Utöver broschyrerna finns ett informationspaket, som innehåller praktiska råd om och utvecklingsförslag till könets mångfald för arbetsplatser, läroanstalter och myndigheter samt beskriver hur man ska agera i diskrimineringssituationer.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Johanna Hautakorpi, tfn 0295 163 235, [email protected]

Tillbaka till toppen